boto retorn a inici
MENÚ

QUÈ ÉS UN PLA D’ESTALVI D’AIGUA ?

Dilluns, 29 d'abril 2024

El Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES), estableix que els titulars dels aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a abastament de població han de reduir els seus consums respecte a la situació de normalitat en els percentatges establerts al mateix Pla Especial. No obstant, el mateix PES contempla la possibilitat de relaxar els percentatges de reducció mitjançant la presentació i aprovació d’un Pla d’Estalvi d’Aigua (PEA).

Qui pot sol·licitar un Pla D’estalvi D’aigua per Sequera i com pot fer la sol·licitud?

Els usuaris que només tinguin subministrament de la xarxa d’abastament municipal No poden presentar aquest Pla d’Estalvi a l’ACA i s’han de dirigir a l’Ajuntament.

Així mateix, tots els usuaris de depenen de comissió de desembassament, tampoc es poden beneficiar d’aquesta relaxació en les restriccions d’aigua per usos agraris, ja que seran les mateixes comunitats de regants les que acordaran el repartiment d’aigua. Tot i així, si es donés la casuística pertinent, un usuari que formi part d’una comunitat de regant no podrà presentar un PEA de forma individual, sinó que ho haurà de fer la comunitat de forma conjunta.

La presentació d’un Pla d’estalvi no és obligatori però permet, entre d’altres, poder garantir la supervivència de conreus llenyosos o permanents, fins i tot en regs poc eficients (de gravetat o tesa), permetent un mínim de reg del 35%, i tenir en consideració el tipus de sistema de reg i els mèrits a l’activitat, per fixar un percentatge de reducció final i uns consums màxims mensuals, a partir dels valors recollits a la taula següent, tot disminuint de forma notable els percentatges que figuren al PES:

Per tant, poden presentar un Pla d’Estalvi d’Aigua (PEA) les persones usuàries d’aigua que siguin titulars d’aprofitaments d’aigua per a usos diferents del consum humà (abastament) i el poden presentar en qualsevol moment, no hi ha terminis.

Quins documents cal presentar per un PEA i quins requisits té?

Per presentar un Pla d’Estalvi d’Aigua únicament es pot fer per via telemàtica, mitjançant un formulari específic d’ús obligatori. El formulari no s’ha de signar, però cal identificar-se per via:

Instruccions del procediment telemàtic:

  1. Identificació com usuari. Cal escollir el sistema d’identificació dels anomenats anteriorment i clicar Accedeix. En cas que no disposeu d’identificació digital, podeu clicar aquí.

2. Omplir el formulari. El formulari consta de:

Per tant, prèviament s’haurà omplert el full de càlcul clicant a descarrega la plantilla.

3.       Document que cal adjuntar a la sol·licitud

Des de l’ACA s’ha preparat un document Excel on hi figuren tres pestanyes:

Aquest document excel, caldrà desar-lo i adjuntar-lo a la sol·licitud del PEA.

Com usuaris, serà important tenir present el full d’informe de resultats per poder seguir el càlcul que se’ns ha generar amb el repartiment mensual de dotacions per poder seguir el pla.

4. Finalització del tràmit. Solament mancarà clicar la casella de la protecció de dades. S’aconsella desar l’esborrany i tot seguit enviar. Al correu que consta per rebre les notificació, tot seguit arribarà la primera notificació d’acusament de rebuda i servirà de comprovant que s’ha presentat.

Font: ACA


AUTORS

  • Oficina del Regant

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram