boto retorn a inici
MENÚ

COMPORTAMENT DE LES NOVES VARIETATS DE GIRA-SOL. CAMPANYA 2023

Dijous, 30 de maig 2024

En aquest article es presenten els resultats productius i agronòmics de les noves varietats de gira-sol a Espanya, obtinguts en el marc del Grupo para la Evaluación de las Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE) a la darrera campanya. S’inclouen els resultats de 5 assajos localitzats a Aragó (1), Castella i Lleó (2), Castella la Manxa (1) i Navarra (1).

INTERÈS PEL GIRA-SOL

El cultiu del gira-sol (Helianthus annuus) l’any 2022 va representar el tercer cultiu amb més superfície de l’Estat Espanyol, només per darrere del blat i de l’ordi. Tot i la importància d’aquest cultiu, detectem poca informació disponible pels agricultors sobre quines són les varietats més recomanables per les seves zones. D’aquesta forma, des de GENVCE fem un pas endavant i incorporem el cultiu de gira-sol a la nostra xarxa d’assajos.

ASSAJOS I VARIETATS

Aquesta publicació recull els resultats dels assajos de varietats de gira-sol (Helianthus annuus) avaluats en la campanya 2023 del marc GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España). En aquesta campanya, es van recollir els resultats de 5 localitats del nord i centre d’Espanya i la vall de l’Ebre, ja que, és on el cultiu de gira-sol està més estès. Les localitats en qüestió són Arazuri (Navarra), Biota (Aragó), Cuenca (Castella la Manxa), Esteras de Lubia (Castella i Lleó) i Zael (Castella i Lleó). En la figura 1 es pot determinar la localització dels assajos, conèixer el règim de temperatura i el règim hídric que presenten cada una d’aquestes.

Figura 1. Mapa de les localitats d’assaig de gira-sol en la campanya 2023.

S’han avaluat un total de 19 varietats durant la campanya 2023 (Taula 1). Són 14 les varietats convencionals de tipus linoleic (LIN) i, 5 les varietats de tipus alt oleic (A.O.). A més a més, trobem 3 varietats que presenten capacitat herbicida de la família de les imidazolinonas (tecnologia Clearfield ®), 4 amb resistència al tibenuron-metil (varietats Express i Sulfo). Respecte a la tolerància de les varietats respecte al frare (Orobanche cumana), les més tolerants presenten una classificació “H”, seguides per la “G” i la “F”, per acabar, les varietats que presenten menys tolerància a la planta parasita són les “E”.

Taula 1. Descripció de les varietats de gira-sol avaluades en la xarxa GENVCE durant la campanya 2023.

RENDIMENT

Quan a la producció de gra d’aquestes varietats, en la Taula 2 es mostra el rendiment i l’índex productiu de totes les varietats assajades d’aquesta campanya. S’observen diferències significatives entre les varietats i les localitats d’assaig. La varietat més productiva ha estat ES LENA, diferenciant-se estadísticament de MAS 83 SU i BOLONIA. També destaca el rendiment de ES CHROMATIC, ES EPIC, LG50480, ES AGORA, PETENERA i AMAZONIA, tot i que, no s’hagin diferenciat entre grups productius.

 
Taula 2.- Rendiment i índex productiu mig respecte a la mitjana del conjunt de varietats de gira-sol en la campanya 2023, en el marc de la xarxa GENVCE. Mitjanes ajustades per mínims de quadrats.

PARÀMETRES AGRONÒMICS

En les Figures 3 i 4 es representen les principals variables agronòmiques analitzades en aquesta campanya. Les varietats més precoces quan a la floració (Figura 3a) han estat PETENERA i ES LENA, florint sis i quatre dies abans respectivament, i les més tardanes han estat AMAZONIA, ES EPIC i QC BRAVO. La varietat que ha destacat per la seva altura (Figura 3b) ha estat RGT DONATELLO, tot i que no s’ha diferenciat estadísticament entre les altres varietats.

Figura 3.- Data de floració (3a) i altura de la planta (3b) de les varietats de gira-sol, assajades durant la campanya 2023, en el marc de la xarxa GENVCE.

La varietat que ha presentat menys humitat de gra en la campanya 2023 (Figura 4a) ha estat LG50480, seguida per P64LL134 i PETENERA. La varietat RGT VOLLTER SU és la varietat que ha presentat el pes específic més elevat (Figura 4b), superant estadísticament els de P63LE166, LG50625 i P64LL134.

Figura 4.- Contingut d’humitat (4a) i pes específic del gra (4b) de les varietats de gira-sol, assajades durant la campanya 2023, en el marc de la xarxa GENVCE.

PER SABER-NE MÉS

Si voleu consultar més dades de les varietats de gira-sol de la xarxa GENVCE, només cal que aneu a l’enllaç següent https://genvce.org/productos-genvce/informes/ i us podreu descarregar l’Informe GENVCE gira-sol 2023.


AUTORS

  • Núria Guerrero

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

  • Jordi Doltra

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram