boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Dilluns, 28 de setembre 2020

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona amb tres anys de resultats han estat VALEROSO, BONDADOSO, JOKARI i LG RELAMPAGO. A la zona de l’interior de Girona la varietat amb un rendiment més elevat amb tres anys d’assaigs ha estat RGT ELEAC, seguida de VALEROSO i BONDADOSO.

GIRONA LITORAL. Amb quatre anys d’assaigs la varietat VALEROSO ha mostrat unes produccions significativament més elevades que el testimoni BONDADOSO. Amb tres anys de resultats també la varietat JOKARI ha mostrat molt bon comportament productiu.

GIRONA INTERIOR. No s’han observat diferències significatives en producció entre varietats, tot i així les varietats VALEROSO, BONDADOSO i RGT ELEAC són les que han mostrat uns rendiments més elevats.

Les varietats més precoces a espigat han estat LG RELAMPAGO, BONDADOSO, VALEROSO i VIVACIO; per contra les més tardanes han estat RIPARO, RGT ELEAC i QUIRINALE.

Les varietats més altes han estat AMARILLO 105, VIVACIO i JOKARI.

Les varietats que han mostrat un pes hectolítric més elevat han estat BONDADOSO, VIVACIO, VALEROSO, BIKINI i JOKARI, i les que han presentat un contingut en proteïna més elevat, han estat BONDADOSO i VIVACIO.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram