boto retorn a inici
MENÚ

Varietats d’ordi de cicle curt

Dijous, 18 d'octubre 2018

Es presenten els resultats productius de les varietats d’ordi de cicle curt a les zones del regadiu de Lleida i del Girona litoral. Les varietats que han estat dins dels grups amb majors rendiments a les dues zones han estat SCRABBLE, SIGNORA, RGT PLANET, LAUREATE i SYDNEY.

REGADIU DE LLEIDA. Les varietats que amb quatre anys d’assaig han mostrat un millor comportament productiu han estat SCRABBLE, RGT PLANET, SANETTE, STYLE, i SIGNORA (Figura 1). Amb tres anys d’assaig s’afegeix al grup de varietats més productives LAUREATE i SYDNEY

Figura 1. Índex productiu respecte a la varietat testimoni PEWTER de les varietats d’ordi de cicle curt assajades al regadiu de Lleida. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

GIRONA LITORAL. En aquesta zona es realitzen cada campanya dos assaigs de varietats d’ordi de cicle curt amb les mateixes varietats, un d’ells sense cap tractament fungicida (Figura 2) i l’altre protecció amb l’aplicació de fungicides (Figura 3). Les varietats que en quatre anys d’assaigs han format part del grup amb rendiments més elevats als dos assajos han estat SIGNORA, TRAVELER, BASIC, GUSTAV, SCRABBLE i PEWTER. En tres anys d’assaig s’afegeix al grup de varietats més productives LAUREATE, RGT PLANET, FLAIR i SYDNEY.

Figura 2. Índex productiu respecte a la varietat testimoni PEWTER de les varietats d’ordi de cicle curt assajades a la zona del litoral de Girona. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).
Figura 3. Índex productiu respecte a la varietat testimoni PEWTER de les varietats d’ordi de cicle curt tractades amb fungicida assajades a la zona del litoral de Girona. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

PARÀMETRES AGRONÒMICS. A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics de les varietats d’ordi de cicle curt assajades les quatre darreres campanyes.

Taula 1. Paràmetres agronòmics de les varietats d’ordi de cicle curt.
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram