La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les males herbes.  L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha de tenir en compte i que s’ha d’utilitzar correctament.

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi i entre aquests,  son generals les aplicacions en preemergència. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans de que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre gramínies i dicotiledònies . 

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides mantenint els bons rendiments. Per això quan sigui possible cal:

    • Cultivar el blat de moro en el marc d’una rotació que ajudi a disminuir la quantitat de males herbes presents al camp.
    • Sembrar en una data en la qual el període entre la sembra i l’emergència sigui el més curta possible.
    • Emprar cicles de cultiu del blat de moro que no siguin excessivament llargs. Amb això s’aconsegueix que el període durant el qual es puguin instal·lar les males herbes sigui mes curt i el desenvolupament del cultiu més ràpid. Si el cicle és prou curt s’aconsegueix que les llavors de les males herbes no arribin a madurar el que pot ajudar a evitar la recàrrega del banc de llavors.

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran y també el cultiu precedent. De fet, desprès de conreus com el blat o l’ alfals la pressió de les males herbes sol ser molt inferior que en cas de repetir blat de moro a la mateixa parcel·la.

Així, si la flora present a  la parcel·la es basa en males herbes de fulla ampla, podem esperar a tractar en post-emergencia precoç del conreu i així tindrem una major persistència en el tractament.

Però, si la infestació prevista es de males herbes anuals de fulla estreta, es important tenir en compte que la major part d’ingredients actius presents en els herbicides de preemergència tendeixen a funcionar millor en preemergència de les males herbes.

En quant als herbicides de preemergència cal tenir en compte que:

    • Molts dels herbicides utilitzats en aquest moment s’absorbeixen per l’arrel de la mala herba que germina. Per a què això passi, l’herbicida ha d’estar disponible en la solució del sòl. Per tant aplicacions en sòls secs faran que l’herbicida no estigui disponible i les eficàcies es redueixin. És important que el sòl estigui humit o es realitzi un lleuger reg per aspersió després de l’aplicació.
    • Sòls pesats i amb molta matèria orgànica adsorbiran més herbicida el que farà que n’hi hagi menys de disponible per aconseguir un bon control de les males herbes i per tant les eficàcies es redueixin.

També es important preparar amb antel.lació el sol per afavorir la germinació precoç de les males herbes i així poder-les destruir abans de la sembra del cultiu.

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro són els següents:

JOSEP MARIA MONTULL

UdL

JOSEP MARIA LLENES

DARP

ANDREU TABERNER

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin