Les varietats assajades al litoral de Girona que han presentat uns majors rendiments en els darrers quatre i tres anys d’assaigs han estat ARTUR NICK, LG ANTIQUE, NOGAL, RGT MACARENO, RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO i VALBONA. Al regadiu de Lleida, no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats si es considera la sèrie de quatre anys d’experimentació.

GIRONA LITORAL. Les varietats que en quatre anys d’assaigs han mostrat un millor comportament productiu han estat RGT MACARENO i RGT PISTOLO, que han presentat rendiments més elevats que LG ACORAZADO. Amb tres anys d’assaigs, LG ANTIQUE també ha mostrat un molt bon rendiment.

En la mateixa zona, quan les varietats han rebut un tractament fungicida, no s’han observat diferències significatives en producció. Tot i així, s’ha observat un canvi notable en el comportament de la varietat RGT TOCAYO, que després de la varietat RGT MACARENO ha estat la que ha presentat un major rendiment.

REGADIUS DE LLEIDA. L’assaig de blat tou de primavera dels Regadius de Lleida la campanya 2020-21 s’ha anul·lat, pel que els resultats no s’han pogut incloure a les dades de la sèrie històrica. Es presenten els resultats plurianuals d ela campanya anterior actualitzats amb les varietats assajades durant la campanya 2020-21.

Les varietats més precoces a espigat han estat LG ACORAZADO i ARTUR NICK; mentre que, les més tardanes han estat CHAMBO i NOGAL.

La varietat més sensible a l’ajagut ha estat RGT MIKELINO, que és també la que presenta una talla més alta, tot i que amb alçades similars a RGT MACARENO o RGT PISTOLO. La major susceptibilitat a malalties foliars s’ha observat amb el rovell bru en la varietat RGT TOCAYO, i amb el rovell groc en LG ACORAZADO.

Les varietats que han presentat un major contingut en proteïna han estat VALBONA i LG ACORAZADO, dos blats que juntament amb RGT MIKELINO, NOGAL i LG ANTIQUE pertanyen als grups de qualitat 1 i 2.

Joan Serra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Jordi Doltra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Josep Anton Betbesé

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

Sònia Gil

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Roser Sayeras

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Eduard Gonzalo

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin