boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE COLZA ALS SECANS FRESCALS

Dimarts, 30 d'agost 2022

En els assaigs realitzats a la localitat d’Olius (el Solsonès), als Secans Frescals els dos darrers anys, ha destacat el comportament d’ES IMPERIO, HILLICO, RGT JAKUZZI i DIFFUSION, entre les varietats de colza convencionals.

Des de 2015 es venen fent assaigs de varietats de colza a la localitat d’Olius (el Solsonès), a la zona agroclimàtica dels Secans Frescals, en el transcurs dels quals s’ha produït una renovació varietal molt intensa en les varietats assajades. En els dos darreres anys d’assaig, malgrat que no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats, es pot destacar el comportament d’ES IMPERIO, HILLICO, RGT JAKUZZI i DIFFUSION.

Aquesta darrera campanya, entre les varietats Clearfield, els majors rendiments s’han obtingut amb CARLTON CL i VESTAL CL.

També s’ha assajat la varietat alt oleica V 316 OL, que ha mostrat un potencial productiu lleugerament inferior en comparació amb els híbrids convencionals.

AUTORS

 • Alex Estadella

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram