A la zona dels secans frescals, a la comarca d’Osona, s’han assajat varietats de sègol híbrid. En dos anys d’assaig no s’han observat diferències significatives entre el rendiment de KWS IGOR, KWS TEODOR, STANNOS i SU ARVID.

SECANS FRESCALS. El sègol híbrid STANNOS és l’únic que s’ha assajat durant tres campanyes, mostrant rendiments més alts que el testimoni no híbrid PETKUS, encara que sense diferències significatives. En dos anys d’assaig, els rendiments de STANNOS, KWS TEODOR, KWS IGOR i SU ARVID no ha diferit significativament, encara que les produccions més elevades s’han obtingut amb STANNOS.

La varietat més precoç a espigat ha estat PETKUS, mentre que les més tardanes KWS IGOR i KWS TEODOR.

Els sègols híbrids que han mostrat una major altura de la planta han estat PETKUS, STANNOS i SU ARVID. STANNOS ha estat també la varietat que han mostrat una major resistència a l’ajagut.

Els valors més elevats del pes específic s’han obtingut en les varietats KWS TEODOR i STANNOS; mentre que, els majors continguts en proteïna s’han observat en PETKUS, KWS IGOR i STANNOS.

Joan Serra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Judit Recacha

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Josep Antón Betbesé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Jordi Doltra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Roser Sayeras

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Maria Boix

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Eduard Ribas

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Joan Fañé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin