boto retorn a inici
MENÚ

Varietats de blat de cicle llarg de la xarxa GENVCE

Dijous, 18 d'octubre 2018

Es presenten els resultats productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades a nivell estatal en el marc de la xarxa GENVCE. Entre les varietats assajades durant dues campanyes NEMO, FILON, PIBRAC, RGT SACRAMENTO i MARCOPOLO han estat les que han format part del grup més productiu.

Els assaigs han estat realitzats per: Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL – Castilla y León), Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA – Castilla y León), Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF – Castilla-La Mancha), Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP – Castilla- La Mancha), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA – Catalunya), Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA – Navarra), Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CYCITEX – Extremadura), Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) i Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER-TECNALIA).

Les campanyes 2016-17 i 2017-18, en el marc de la xarxa de GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España), s’han realitzat 35 assajos per l’avaluació de noves varietats de blat de cicle llarg. D’aquests, 17 s’han sembrat la campanya 2016-17 i 18 la 2017-18.

Resultats conjunts de 2 campanyes. El rendiment mitjà dels assajos realitzats les campanyes 2016-17 i 2017-18 ha estat de 5979 kg/ha. S’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades (Taula 1), de forma que NEMO, FILON, PIBRAC, RGT SACRAMENTO i MARCOPOLO han format part del grup de varietats més productives.

Taula 1. Producció mitjana de les varietats de blat de cicle llarg junt amb els testimonis BOTTICELLI, CAMARGO, CHAMBO, MARCOPOLO i NOGAL obtinguts a la xarxa de GENVCE durant les campanyes 2016-2017 i 2017-2018.

Resultats conjunts de la darrera campanya. El rendiment mitjà dels assajos realitzats la campanya 2017-18 ha estat de 6611 kg/ha, i s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades (Taula 2). Les que han format part del grup més productiu han estat NEMO, FILON, PIBRAC, COMPLICE, MUFASA, RGT SACRAMENTO, MARCOPOLO, PORTICCIO i CAMARGO. A la taula 4 es presenten els caràcters agronòmics de les varietats assajades. La data d’espigat mitjana ha estat el 6 de maig. S’han observat diferències significatives entre varietats pel que fa a l’alçada, pes específic i pes de mil grans.

Taula 2. Producció mitjana de les varietats de blat de cicle llarg junt amb els testimonis BOTTICELLI, CAMARGO, CHAMBO, MARCOPOLO i NOGAL obtinguts en el marc de GENVCE durant la campanya 2017-2018.
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram