Ajuts per a l’adquisició de conductímetres

Ajuts per a l’adquisició de conductímetres

L’objecte de l’ajut és subvencionar l’adquisició i instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, d’un únic equip dels següents: Equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR) en un 60% de la inversió i equips electrònics de dosificació de...
No apliqueu purins després de segar

No apliqueu purins després de segar

Per un aprofitament òptim dels nutrients de les dejeccions ramaderes, aquestes s’han d’aplicar com més a prop de la sembra del cultiu es pugui o en cobertora. A més, en zones vulnerables, no està permès aplicar aquestes dejeccions abans de 2-2,5 mesos (segons els...