boto retorn a inici
MENÚ

Producció de blat de moro de qualitat. Reduir la presència de micotoxines en camp.

Dilluns, 5 de setembre 2016

La climatologia d’aquesta campanya ha estat menys favorable que anys anteriors pel desenvolupament de fongs productors de micotoxines. Tot i això, s’observa la presència de Fusarium sp. en moltes parcel·les, normalment associat a danys produïts per larves d’Helicoverpa sp. No demorar excessivament la data de recol·lecció pot ajudar a disminuir el contingut en micotoxines.


8_setembre_Micotoxines
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram