boto retorn a inici
MENÚ

La fertilització del pèsol proteaginós

Dimecres, 5 d'octubre 2016

La fertilització d’aquest cultiu es realitza abans de la sembra. El pèsol, igual que d’altres lleguminoses, no necessita aportacions de nitrogen, ja que és capaç de fixar-l’ho de l’atmosfera. Només requereix adob amb fòsfor i potassi. Es recomana no aplicar dejeccions ramaderes en el cultiu de pèsol.


9_Fert fons pèsol_v6
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram