boto retorn a inici
MENÚ

Resultats de les xarxes avaluació varietal de cultius extensius IRTA. Campanya 2017

Dijous, 5 d'octubre 2017

La pàgina web de l’IRTA ha actualitzat i posat a disposició del sector els resultats de la xarxa d’assaigs d’avaluació de noves varietats de cultius extensius que l’IRTA ha portat a terme a Catalunya durant aquesta passada campanya 2016-17. La informació ofereix els resultats dels  camps d’assaig de noves varietats de cereals d’hivern, pèsol proteaginós i colza establerts a les diferents zones productores catalanes. Juntament amb els resultats dels diferents camps d’assaig s’ofereixen també dades sobre el comportament de les diferents varietats durant les darreres campanyes a cadascuna de les zones, on es poden identificar les varietats que hi mostren una millor adaptació.


20_octubre_xarxa extensius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram