boto retorn a inici
MENÚ

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Dimecres, 27 de gener 2021

Les varietats que s’han assajat els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i del regadiu de Lleida, han mostrat totes un bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així, es pot destacar el comportament productiu a les dues zones de P1570Y, P1921Y i P1524.

Girona litoral

No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant quatre anys. Tot i això, les que han mostrat rendiments per sobre del testimoni P1921 han estat P1570Y, P1921Y, P1524 i DKC6729YG. En tres anys d’assaig, també cal considerar a P0937Y, PORTBOU, DKC6351YG, YANGXI i SY GLADIUS, sense diferències significatives entre elles (Taula 1).

Taula 1. Producció plurianual i individual de la campanya 2020 respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona.

Regadius de Lleida

Els híbrids que han mostrat els rendiments més elevats, després de quatre anys d’assaig, han estat P1921Y, P1524, P1570Y, 69YG i P1570, amb valors que estan per sobre del testimoni P1921, encara que sense diferències significatives. Els resultats de tres anys d’assaigs mostren que també cal considerar a YANGXI, DKC6351YG, SY GLADIUS i P0937Y (Taula 2).

Taula 2. Producció plurianual i individual de la campanya 2020 respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al regadiu de Lleida.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram