boto retorn a inici
MENÚ

Ús de sensors per a la gestió del reg en cultius extensius

Dijous, 5 d'abril 2018

En els darrers anys l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència del regant, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar l’eficiència de reg i optimitzar els costos de producció.


26_Abril_seguiment aigua sòl
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram