boto retorn a inici
MENÚ

L’ús de broquets antideriva millora l’eficàcia dels tractaments fitosanitàris

Dilluns, 15 d'octubre 2018

La mida de la gota depèn fonamentalment del tipus de broquet utilitzat i de la pressió de treball. Totes aquelles mesures que contribueixin a crear una gota de mida gran ajudaran a reduir el risc de deriva: Ús de broquets antideriva. 

La Deriva

La deriva en un tractament  d’aplicació de producte fitosanitari es defineix com aquelles pèrdues no intencionades del producte fitosanitari fora de la zona objectiu durant l’aplicació.

Existeixen factors externs i ambientals que afavoreixen la deriva. Les temperatures elevades poden causar deriva tèrmica (la recomanació es no tractar si la temperatura es superior als 25º), de manera que realitzar els tractaments a primera hora del matí o a última hora de la tarda pot ser una bona solució. Tampoc és recomanable tractar quan la humitat relativa es molt baixa, per sota del 40%, doncs en aquestes condicions les gotes tenen més tendència a evaporar-se. D’altre banda, la velocitat i la direcció del vent  també afecten notablement a la presència de deriva. Es recomana no realitzar tractaments quan la velocitat del vent supera els 3 m/s.

Contra els factors externs descrits anteriorment  poca cosa podem fer per intervenir-hi o modificar-los, no es troba a les nostres mans, de manera que la solució en la majoria de les situacions seria no tractar. Però en canvi, si que podem intervenir en altres factors, tals com: la tècnica d’aplicació, l’ajust de l’equip de polvorització, la mida de les gotes o les bandes de seguretat.

Els tipus de broquets de baixa deriva

Actualment al mercat es poden trobar diferents models de broquets que permeten reduir significativament la presència de la deriva. Independentment de la tecnologia que utilitzin, en tots els casos es basen en la formació d’una població de gotes de mida més gran que un broquet convencional. Si tenen una mida més gran, també tindran un pes més gran, i d’aquesta manera oferiran una major resistència a l’efecte del vent. Aquesta mateixa mida dificultarà la seva evaporació generada per la temperatura.

Una de les tecnologies de reducció de deriva són els broquets d’injecció d’aire, que produeixen un increment de la mida de la població de gotes. Aquest efecte s’aconsegueix mitjançant l’entrada d’aire a l’interior del cos del broquet que facilita la formació de bombolles d’una mida superior que en seu interior engloben diverses gotes de líquid. Un rang òptim de treball d’aquests broquets es d’entre 2 i 8 bars de pressió.

Un altre tipus de broquet que afavoreix la reducció de la deriva es el que incorpora un restrictor que provoca una caiguda de la pressió en el cos del broquet  i que provoca l’increment de la mida de les gotes mantenint el cabal emès. Un rang òptim de treball es entre 1,5 i 5 bar de pressió.

En tots dos casos és fonamental consultar la informació proporcionada en el catàleg del broquets de cada fabricant per un ajust adequat del seu ús

Avantatges de l’ús de broquets de baixa deriva

Bon recobriment foliar

Millora la penetració en el cultiu

Eficàcia biològica equivalent o superior

Reducció de fins a un 95% de la deriva

Ús en condicions climàtiques adverses

Increment del rendiment de l’aplicació

Recordeu sempre que un manteniment adient de l’equip de polvorització, una regulació prèvia a  cada aplicació i l’adopció d’unes bones pràctiques agrícoles son garantia d’èxit.  Per més informació podeu consultar la web del projecte TOPPS  www.topps-life.org

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram