Les aplicacions d’herbicida en pre emergència són cada vegada més freqüents. La causa principal és que aquests herbicides encara són una eina eficaç per al control de males herbes que ja són resistents a la majoria dels herbicides aplicats en post emergència.

Si es vol continuar disposant d’aquest recurs eficaç, no s’ha d’abusar de la seva utilització i s’han d’utilitzar correctament en el marc d’una gestió integrada de les males herbes 

Per a la utilització d’aquests herbicides s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • – La presència de rostoll o palla disminueix l’eficàcia d’alguns d’aquests herbicides com és el prosulfocarb.
  • – Alguns d’aquest productes responen a la humitat del sòl pel que les aplicacions en sequera poden resultar menys eficaces.
  • – Si es fa un laboreig del sòl, s’ha de fer pensant en afavorir la germinació ràpida i homogènia de les males herbes i s’ha de deixar correctament anivellat sense massa terrossos.
  • – En aquest moment d’aplicació no és necessari un gran volum de brou (<150 l/ha) ni broquets de gota fina. Els antideriva resulten igualment eficaços.
  • – Per reduir el risc de deriva també és recomana aplicar correctament, sense vent amb humitats relatives >70% i temperatures no molt altes inferiors a <20ºC. També és convenient respectar l’altura òptima de la barra de tractament en funció dels broquets utilitzats.
Taula 1: Herbicides disponibles autoritzats per aplicar en pre emergència del cereal.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin