boto retorn a inici
MENÚ

Varietats de blat tou de cicle curt

Dijous, 18 d'octubre 2018

Es presenten els resultats productius de les varietats de blat tou de cicle curt assajades a les zones del regadiu de Lleida i Girona litoral. Les que han mostrat una bona adaptació a totes dues zones han estat ARTUR NICK, RGT COSACO, RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO i VALBONA. Cal tenir en compte la resposta als tractaments fungicides que presenten les varietats més susceptibles a malalties foliars.

REGADIU DE LLEIDA. Les varietats que en quatre anys d’assaigs han format part del grup amb rendiments més elevats han estat ARTUR NICK, VALBONA, RGT PISTOLO, RGT COSACO i RGT MIKELINO. En tres campanyes també cal destacar RGT TOCAYO (Figura 1).

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni ARTUR NICK de les varietats de blat tou de cicle curt assajades al regadiu de Lleida. * Varietat de blat híbrida. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

GIRONA LITORAL. En aquesta zona s’han realitzat dos assajos de varietats de blat tou de cicle curt amb les mateixes varietats, un d’ells sense cap tractament fungicida (Figura 2) i l’altre tractat amb fungicida (Figura 3). Les varietats que en quatre anys d’assaigs han format part del grup amb rendiments més elevats als dos assajos han estat ARTUR NICK, RGT PISTOLO, VALBONA, RGT COSACO i RGT MIKELINO. En tres s’afegeixen al grup de varietats més productives RGT TOCAYO i LG ACORAZADO. Cal destacar el comportament de la varietat NOGAL, susceptible a rovell groc, que mostra un millor comportament productiu quan en els assaigs tractats amb fungicida.

Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni ARTUR NICK de les varietats de blat tou de cicle curt assajades al litoral de Girona. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).
Figura 3. Índex productiu respecte al testimoni ARTUR NICK de les varietats de blat tou de cicle curt tractades amb fungicida assajades al litoral de Girona. En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

PARÀMETRES AGRONÒMICS. A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics de les varietats de blat tou de cicle curt

Taula 1. Paràmetres agronòmics de les varietats de blat tou de cicle curt.
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram