boto retorn a inici
MENÚ

Comportament dels nous híbrids de blat de moro per a gra a Catalunya

Dilluns, 11 de febrer 2019

Les varietats que han presentat un índex productiu més elevat els darrers 4 anys tan a la zona del litoral de Girona com als regadius de Lleida han estat P1570Y, P1524, PR33Y72, IXABEL i P1921. Amb 3 anys d’assaig les varietats més productives al litoral de Girona han estat DKC6729YG*, P1921Y*, P1570, 69YG*, 68K i NYSTAR YG*; mentre que als regadius de Lleida han estat P1921Y*, 69YG*, LG30690 YG*, KEFIEROS, P1570, CHARLESTON, 68K i DKC6729YG*.

En el marc de la Xarxa de Varietats de blat de moro de Catalunya es realitzen dos assajos per tal d’avaluar el comportament dels nous híbrids que surten al mercat: un a la zona del litoral de Girona i un altre a la zona dels regadius de Lleida. Els resultats productius d’aquests assajos es presenten a les Figures 1 i 2, amb les dades dels darrers 4 anys.

Figura 1. Índex productiu a la zona del litoral de Girona respecte a les varietats testimoni PR33Y72* i P1921. * Varietats transgèniques amb la modificació MON 810   Varietat de cicle 500 (verd)Varietats de cicle 600 (blau)   Varietats de cicle 700 (negre). Les barres en color més fosc senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.
Figura 2. Índex productiu a la zona dels regadius de Lleida respecte a les varietats testimoni PR33Y72* i P1921. * Varietats transgèniques amb la modificació MON 810   Varietat de cicle 500 (verd)Varietats de cicle 600 (blau)   Varietats de cicle 700 (negre). Les barres en color més fosc senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Les varietats que han presentat una floració més precoç han estat CHARLESTON i DKC6664. Les varietats amb una major alçada de la planta han estat LG30.681, P1570Y, P1921Y, SY ANTEX. Les varietats que han aguantat més la verdor de les fulles han estat LG30.690 YG* i DKC664, mentre que MILOXAN YG* i P0937 han assecat abans les fulles. El pes específic més elevat s’ha observat en les varietats IXABEL, PR33Y72 i PR33Y74.

Taula 1. Característiques de les varietats de cicle 700, cicle 600 i cicle 500 assajades els últims 3 o més anys a Catalunya. Les varietats que es mostren en cursiva han estat assajades només les dues darreres campanyes.

AUTORS

  • Joan Serra

    IRTA Mas Badia

  • Antoni López Querol

    IRTA Lleida

  • Roser Sayeras

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram