boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES VARIETATS DE COLZA DE LES COMARQUES LLEIDATANES. CAMPANYA 2020-2021

Dilluns, 30 d'agost 2021

En aquest article es presenten els resultats productius i agronòmics de les varietats de colza assajades la campanya 2020-2021 a les comarques lleidatanes. Més concretament, a les localitats d’Olius (el Solsonès), Artesa de Segre (la Noguera) i Sucs (el Segrià).

OLIUS (Secans frescals)
RENDIMENT

Les varietats ES IMPERIO, DK IMPLEMENT CL, DIFFUSION, SY FLORIDA, HILLICO, ARCHITECT, PT264 MELODIE i ES CESARIO es troben dins del grup de les més productives (Taula 1).

Taula 1. Rendiment i índex productiu respecte a la varietat testimoni de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Olius (el Solsonès).

PARÀMETRES AGRONÒMICS

Les varietats DIFFUSION i DK EXPRESSION han estat les que han presentat un major contingut en greix (Taula 2).

DK IMPLEMENT i HILLICO han estat les varietats més precoces a floració, mentre que PT264 i DIFFUSION han estat les més tardanes. Les varietats que han presentat un floració més llarga han estat INV1120, DK IMPLEMENT i MELODIE.

MELODIE i INV1120 han estat les varietats més altes.

Taula 2. Paràmetres agronòmics de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Olius (el Solsonès).

ARTESA DE SEGRE (Secans semifrescals)
RENDIMENT

Les varietats HILLICO, ES CESARIO, DIFFUSION, RGT JAKUZZI i DK EXPRESSION es troben dins del grup de les més productives (Taula 3).

Taula 3. Rendiment i índex productiu respecte a la varietat testimoni de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Artesa de Segre (la Noguera).

PARÀMETRES AGRONÒMICS

Les varietats PT264, DK IMPLEMENT CL i ES IMPERIO han estat les que han presentat un major contingut en greix (Taula 4).
SY FLORIDA i HILLICO han estat les varietats més precoces a floració, mentre que PT264 i INV1120 han estat les més tardanes. Les varietats que han presentat un floració més llarga han estat HILLICO i MELODIE.
PT264 i INV1120 han estat les varietats més altes.

Taula 4. Paràmetres agronòmics de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Artesa de Segre (la Noguera).

SUCS (Regadius de Lleida)
RENDIMENT

La varietat més productiva ha estat HILLICO amb un comportament estadísticament diferent de les varietats ARCHITECT i DK IMPLEMENT CL (Taula 5).

Taula 5. Rendiment i índex productiu respecte a la varietat testimoni de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Sucs (el Segrià).

PARÀMETRES AGRONÒMICS

Les varietats DECIBEL CL, SY FLORIDA i HILLICO han estat les que han presentat un major contingut en greix (Taula 6).
HILLICO, DK IMPLEMENT CL i DK EXPRESSION han estat les varietats més precoces a floració, mentre que PT264 i ARCHITECT han estat les més tardanes. Les varietats que han presentat un floració més llarga han estat INV1120 i DK IMPLEMENT CL.
PT264 i INV1120 han estat les varietats més altes.

Taula 6. Paràmetres agronòmics de les varietats de colza avaluades la campanya 2020-2021, a Sucs (el Segrià).

AUTORS

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram