boto retorn a inici
MENÚ

ADAPTACIÓ GLOBAL DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA, A LES ZONES PRODUCTORES D’ESPANYA

Dijous, 14 de març 2019

Es presenten els resultats productius de noves varietats comercials de blat de moro per a gra obtinguts en el marc de la xarxa del GENVCE, les tres darreres campanyes. Aquests permeten conèixer aquells híbrids que mostren un bon comportament general a situacions de cultiu molt diferents. Entre les varietats que s’han assajat els darrers tres anys (2016, 2017 i 2018) es pot destacar a NYSTAR YG, 69YG, P1570Y, P1921Y, etc. en cicle 700; i a P0933Y, CAPUZI, MEXINI, etc. en 500 i 400.

INTRODUCCIÓ

GENVCE és un grup de treball que té per objectiu l’avaluació de noves varietats de cultius extensius a Espanya, entre ells el blat de moro. Hi col·laboren instituts i serveis públics de recerca de moltes de les comunitats autònomes on aquest cultiu està més estès. Hi participen els següents organismes: Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA) – Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA); Centro de Transferencia Agroalimentaria – Gobierno de Aragón; Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) de Castella – La Manxa; Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP); Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL); Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a Catalunya; Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura; Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) a Madrid; Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA S.A.) a Navarra; la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación (MAPA); i també empreses productores de llavors.

En el marc del grup s’analitza conjuntament la informació dels assaigs de les principals zones productores espanyoles, fet que permet tenir una aproximació global del comportament dels nous híbrids, que en cap cas pot substituir la informació de la seva adaptació local a cada zona.

CICLE 700

Els resultats de tres anys d’assaig no mostren diferències significatives de producció entre els nous híbrids estudiats (NYSTAR YG, 69YG, P1570Y, P1921Y, 68K, P1570 i KEFIEROS) i els testimonis (Figura 1). Si es consideren els dos darrers anys cal destacar el comportament de P2105 i en un any de DKC6729 YG i YANGXI.

A la Taula 1 es poden observar les principals característiques de les varietats assajades els darrers dos anys. Les més precoces a floració han estat 68K, 69YG i NYSTAR YG; les que han presentat una humitat més alta durant la recol·lecció han estat NYSTAR YG i P1921Y; mentre que les que han mostrat una altura d’inserció de la panotxa més alta han estat 68K, 69YG i SY ANTEX (Taula 1).

Figura 1. Índex productius de les varietats de blat de moro de cicle 700 assajades a la xarxa GENVCE, les campanyes 2016, 2017 i 2018.
Taula 1. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 700 assajades a la xarxa GENVCE els darrers dos anys.

Observació: * Varietat modificada genèticament

CICLE 600

A la Figura 2 es mostren els índex productius de les varietats assajades. En tres anys d’assaig CHARLESTON i MILOXAN YG no han superat els rendiments dels testimonis PR33Y72 i PR33Y74. En dos anys d’assaig cal destacar el comportament de DKC6442. A la Taula 2 es poden observar les característiques de les varietats assajades les darreres dues campanyes.

Figura 2. Índex productius de les varietats de blat de moro de cicle 600 assajades a la xarxa GENVCE, les campanyes 2016, 2017 i 2018
Taula 2. Característiques de les varietats de blat de moro de cicle 600 assajades a la xarxa GENVCE els darrers dos anys.

Observació: * Varietat modificada genèticament

CICLE 500 – 400

Dins d’aquest cicle cal destacar entre les varietats que s’han assajat tres anys P0933Y, CAPUZI, MEXINI, etc. En dos anys cal esmentar l’elevat potencial de producció que ha mostrat P0937 i en un any P0937Y (Figura 3). A la Taula 3 es poden observar les característiques d’algunes de les varietats assajades.

Figura 3. Índex productius de les varietats de blat de moro de cicle 500 i 400 assajades a la xarxa GENVCE, les campanyes 2016, 2017 i 2018.
Taula 3. Característiques d’algunes varietats de blat de moro de cicle 500 i 400 assajades a la xarxa GENVCE els darrers dos anys.

Observació: * Varietat modificada genèticament

AUTORS

  • Joan Serra

    IRTA Mas Badia

  • Jordi Doltra

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram