boto retorn a inici
MENÚ

APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA

Diumenge, 20 d'octubre 2019

Les aplicacions d’herbicida en preemergència són cada vegada més freqüents. La causa principal és que aquests herbicides encara són una eina eficaç  per al control de males herbes que ja són resistents a la majoria dels herbicides aplicats en post emergència.

Si es vol continuar disposant d’aquest recurs eficaç, no s’ha d’abusar de la seva utilització i s’han d’utilitzar correctament en el marc d’una gestió integrada de les males herbes en el que han de tenir presència les rotacions de conreu, falses sembres, retards de sembra i fins i tot els guarets.

A la vegada resulta molt important alternar modes d’acció i de degradació dels herbicides les diferents campayes.

Per a la utilització d’aquests herbicides  s’han de tenir en compte els següents aspectes:

Taula 1: Herbicides disponibles autoritzats per aplicar en preemergència del cereal.

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram