boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE CICLE CURT

Diumenge, 20 d'octubre 2019

Les varietats de blat tou de cicle curt assajades a Girona litoral que han mostrat uns millors resultats productius han estat RGT PISTOLO, ARTUR NICK, RGT MIKELINO, RGT COSACO i RGT TOCAYO. A la zona del regadiu de Lleida la varietat que ha mostrat un millor rendiment productiu ha estat RGT TOCAYO.

GIRONA LITORAL. Les varietats que han mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre i tres anys d’assaigs han estat RGT PISTOLO, ARTUR NICK, RGT MIKELINO, RGT COSACO i RGT TOCAYO.

Figura 1. Índex productiu respecte el testimoni ARTUR NICK de les varietats de blat tou de primavera assajades a Girona litoral (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

REGADIU DE LLEIDA. La varietat que ha mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre i tres anys ha estat RGT TOCAYO.

Figura 2. Índex productiu respecte el testimoni ARTUR NICK de les varietats de blat tou de primavera assajades als regadius de Lleida (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics avaluats de cadascuna de les varietats de blat tou de cicle curt. Les varietat més precoces han estat LG ACORAZADO i LG ARROBA; per contra, les més tardanes han estat CHAMBO i HYBIZA. Les varietats més altes han estat RGT MIKELINO i RGT PISTOLO. Les varietats que han mostrat una major resistència a rovell groc han estat LG ARROBA i LG HURACAN, també en menor mesura CHAMBO, RGT MACARENO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO i VALBONA. El pes específic més elevat s’ha observat en la varietat LG ARROBA, i el major contingut en proteïna amb la varietat VALBONA.

Taula 1. Característiques de les varietats de blat tou de cicle curt assajades les 4 darreres campanyes. * varietat híbrida. Les classificacions en cursiva cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Mas Badia

 • Roser Sayeras

  IRTA Mas Badia

 • Antoni López

  IRTA Lleida

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Lleida

 • Jordi Doltra

  IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram