boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO

Dilluns, 27 d'abril 2020

La presència de males herbes en els camps de blat de moro, un cop aquest ha emergit, poden ser la causa de pèrdues de rendiment. Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i, per a fer-ho, és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic. 

Malgrat la dificultat  de predir les possibles pèrdues derivades de la presència de males herbes al camp, s’accepta que la seva presència a partir de les 4 fulles del blat de moro pot causar una disminució significativa del rendiment potencial del cultiu. Per aquest motiu es recomana, en els casos que sigui possible, controlarles abans d’aquest estadi del blat de moro. 

Entre els mètodes mecànics es pot fer menció de la grada de pues flexibles, sobretot per al control de males herbes dicotiledònies, o les binadores amb dits desherbadors, que permeten eliminar tot tipus de males herbes, tant entre files com a la fila de cultiu i que poden ser guiades de forma manual o bé per sistemes de guiatge per càmeres o GPS. 

Pel que fa als mètodes químics existeixen nombrosos herbicides per al control de les diferents males herbes presents al camp (Taula 1) 

Per regla general cal tenir en compte les següents consideracions en les aplicacions en postemergència del cultiu: 

Els herbicides autoritzats en postemergència del blat de moro a abril de 2020 són els següents: 

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram