boto retorn a inici
MENÚ

APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS. SITUACIÓ ACTUAL.

Dilluns, 27 de juliol 2020

Actualment els drons tenen un ampli ventall d’aplicacions en molts àmbits, un d’aquests l’agricultura, on poden ser equipats amb un dipòsit, una bomba i uns broquets per l’aplicació de productes fitosanitaris o bé, amb sensors de tecnologia avançada per monitorar un gran nombre d’hectàrees, permetent entre altres coses, identificar l’excés d’ús d’inputs, com a aigua i fertilitzants, per a estalviar costos o determinar les variacions en el creixement de les plantes per a millorar el rendiment.

En el següent article, farem un breu resum dels avantatges d’utilitzar drons per l’aplicació de productes fitosanitaris així com una descripció de les limitacions reglamentàries que hi ha per poder realitzar aquests tipus d’aplicacions.

Descripció

La fumigació amb dron és una aplicació de precisió de pesticides líquids, fertilitzants, fitosanitaris, herbicides i productes ecològics que poden aportar nous nivells d’eficiència i manejabilitat a l’agricultura i ser un gran suport per als productors del sector agropecuari. Els drons actuals, usats per aquestes aplicacions, solen tenir una capacitat per transportar al voltant a 10 kg de càrrega que, juntament amb el pes del mateix dron, fa que les bateries durin pocs minuts. És per això que la utilització de drons per a l’aplicació de productes químics està pensat en cultius de petites i mitjanes superfícies i en zones de terrenys extrems de difícil accés.

El rendiment en l’aplicació pot ser al voltant d’una hectàrea cada 10-20 minuts i en finalitzar, es pot obtenir un mapa del recorregut realitzat amb un informe de procés de fumigació. Les bateries, en tenir poca durada, s’han d’anar substituint. És per això que es recomana tenir diverses per poder realitzar tota la tasca.

Un element a destacar són les limitacions actuals en l’aplicació de producte, que donada la baixa càrrega que un dron pot transportar, fa que acostumin a treballar amb baixos volums amb concentracions més elevades. Aquest fet pot suposar una pèrdua d’eficàcia en productes de contacte per no cobrir tota la superfície del cultiu. Paral·lelament, al ser considerat el tractament com aeri, els productes registrats pel seu possible ús, exigeixen grans volums d’aplicació per hectàrea, el que es contraposa a l’objectiu eficient del dron.

D’altra banda alguns dels avantatges d’utilitzar drons en l’aplicació de productes fitosanitaris són:

Reglamentació

Un dels grans inconvenients en l’aplicació d’aquesta tecnologia per l’aplicació de productes fitosanitaris, és la reglamentació, on s’ha de complir en tres àmbits:

1- La normativa sobre seguretat àrea:

Per a realitzar la realització d’activitats d’aplicació de productes fitosanitaris amb un dron, la persona física o jurídica ha d’estar habilitada com a operador de drons a AESA, d’acord amb el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot.

La legislació que regula l’operació civil dels drons, permet el seu ús sota règim d’autorització en els següents casos:

2- Normativa sobre inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris

En relació amb la inspecció tècnica dels drons, i atès que la seva consideració és de tractaments aeris, d’acord amb el Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, i l’ORDRE ARP/372/2015, de 18 de desembre, modificada per l’ORDRE ARP/111/2019, de 28 de maig, sobre les inspeccions tècniques obligatòries dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris, aquests equips han de passar inspeccions anuals igual que qualsevol equip d’aplicació de fitosanitaris muntats a bord d’aeronaus.

Prèviament a la inspecció, l’equip també haurà d’estar degudament registrat en el CENS.

3) Normativa sobre ús de productes fitosanitaris

En aquest àmbit el primer requisit és que el producte fitosanitari es trobi autoritzat per a ser aplicat per mitjans aeris, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament 1107/2009.

En segon lloc, l’usuari professional encarregat de pilotar el dron ha de disposar d’un carnet de pilot aplicador i estar donat d’alta en la corresponent secció del ROPCAT, i o bé aquest usuari o bé l’empresa per a la qual treballi, han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitaris (ROPCAT).

Finalment, cada tractament realitzat per mitjans aeris (drons inclosos) ha d’haver estat autoritzat per Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb el que s’estableix en Reial decret 1311/2012, havent de presentar-se una sol·licitud d’autorització especial per cada tractament juntament amb un pla d’aplicació.

Per mes informació

Centre de Mecanització Agrària   973 24 98 46

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram