boto retorn a inici
MENÚ

ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA

Dimecres, 26 d'agost 2020

Pel seu cicle, la colza és un cultiu que es pot veure molt afectat per les males herbes. És important que la parcel·la estigui gestionada amb una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible de tal manera que ens resultin més eficaços els mètodes de control que utilitzem en el cultiu, ja siguin mecànics o amb herbicides.

La superfície conreada amb colza no ha deixat d’augmentar a Espanya en els darrers anys, principalment en els secans frescos, amb pluviometries superiors a 450 mm durant el seu cicle de cultiu. Les principals raons de l’expansió del cultiu, tot i ser un cultiu molt tècnic i de realització complexa, són:

No obstant això, la data de sembra, abans o just amb les primeres pluges de tardor, el fan un cultiu molt afectat per les males herbes. Això és així perquè és poc competitiu amb elles en els seus primers estadis de desenvolupament i perquè és pràcticament impossible fer una passada de cultivador per eliminar l’herba nascuda, simplement, perquè en la major part dels anys encara no ha nascut.

En el següent quadre es descriu la posició del cicle dels cultius extensius de secà en relació a el de les principals males herbes dels mateixos. El cicle de la colza es solapa amb l’inici de les males herbes que germinen a finals d’estiu i és el més semblant a el de les males herbes d’hivern.

Figura 1. Representació esquemàtica dels cicles de desenvolupament dels cultius en rotacions de secà i de les principals males herbes que els afecten.

És, per tant, un cultiu que pot estar molt afectat de males herbes. Per això és important que la parcel·la estigui gestionada mitjançant una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més exempta possible de les mateixes.

Control mecànic

Si el camp no està molt afectat de males herbes es pot pensar en controlar-les sense herbicides. En aquest cas és molt important haver conreat des de la collita anterior de manera que s’hagi promogut la seva emergència amb treball superficial de el terreny així poder destruir-les després amb mitjans mecànics.

En aquest cultiu es pot utilitzar la grada de pues flexibles per al control de les espècies de fulla ampla en preemergència del cultiu o partir de les 3-4 fulles del cultiu En els primers estadis resulta molt selectiva la grada rotativa d’estrelles. S’haurà d’utilitzar  des de molt aviat, just quan comencin a emergir i repetir les passades tantes vegades com calgui.

A partir de les 3 fulles de la colza també és possible fer una passada amb una binadora.

Ús d’herbicides

El maneig més comú per controlar males herbes en colza, tret que el camp estigui molt net de males herbes, és aplicar un herbicida en pre-emergència o post-emergència molt precoç. Després, durant l’hivern, es realitzen tractaments de repàs en post-emergència si són necessaris.

Des del punt de vista del control de les males herbes amb herbicides hem de tenir en compte que és un cultiu “de fulla ampla” per això, és relativament senzill controlar les males herbes gramínies però es dificulta el control de males herbes dicotiledònies com ara les compostes , la rosella o les crucíferes. Aquestes últimes perquè són de la mateixa família que el cultiu.

Així, de forma prèvia a la sembra de la colza hem de conèixer les espècies principals de males herbes que tenim a la nostra parcel·la per determinar la millor estratègia herbicida possible.

Per tant, si tenim males herbes de la família de les crucíferes, com poden ser Raphanus o Sinapis, només podrem controlar si sembrem varietats del tipus Clearfield i utilitzem herbicides a base de imazamox.

Però, si a la parcel·la predominen les males herbes de la família de les compostes com els cards, les margarides (Matricaria o Anacyclus) o l’enciam silvestre (Lactuca) podem utilitzar en post-emergència herbicides que continguin clopiralida.

Els herbicides disponibles per al control de males herbes en colza per a la campanya 2020-2021 són els següents:

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram