boto retorn a inici
MENÚ

PRODUCTIVITAT DE LES VARIETATS DE COLZA CLEARFIELD®

Dimecres, 26 d'agost 2020

Les varietats de colza CLEARFIELD® són tolerants a l’aplicació de l’herbicida Imazamox, pel que són interessants en determinades estratègies de control de males herbes. La seva productivitat és lleugerament inferior en comparació amb la resta d’híbrids convencionals.

Les varietats de colza que incorporen la tecnologia CLEARFIELD® mostren tolerància a l’aplicació de la matèria activa herbicida Imazamox, a diferència dels híbrids convencionals que són sensibles.

S’ha realitzat un estudi per comparar els rendiments de quatre varietats CLEARFIELD® (DK IMPLEMENT CL, HIMMEDIA CL, DECIBEL CL i CARLTON CL) amb cinc de convencionals (ES IMPERIO, DK EXPRESSION, ES HYDROMEL, HILLICO i UMBERTO KWS) amb els resultats de les dues darreres campanyes (2018-19 i 2019-20), a la zona interior de Girona (Taula 1). Si es realitza un anàlisis conjunt de totes les varietats no s’observen diferències significatives de producció entre elles.

Taula 1. Producció de varietats de colza CLEARFIELD® (CARLTON CL, DK IMPLEMENT CL, ES DECIBEL CL i HIMMEDIA CL) i convencionals (DK EXPRESSION, ES HYDROMEL, ES IMPERIO, HILLICO i UMBERTO KWS) obtingudes les campanyes 2018-19 i 2019-20 a l’interior de Girona.

Tot i això, la producció de les varietats convencionals és significativament superior a la dels híbrids CLEARFIELD® (Taula 2). El rendiment dels híbrids convencionals ha estat de mitjana 499 kg/ha superior als CLEARFIELD®.

Taula 2. Comparació entre la producció de varietats de colza CLEARFIELD® (CARLTON CL, DK IMPLEMENT CL, ES DECIBEL CL i HIMMEDIA CL) i convencionals (DK EXPRESSION, ES HYDROMEL, ES IMPERIO, HILLICO i UMBERTO KWS) obtingudes les campanyes 2018-19 i 2019-20 a l’interior de Girona.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Gonzalo

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Sònia Gil

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram