boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA

Dijous, 28 de setembre 2023

La varietat RGT MACARENO ha estat la que  ha mostrat un uns majors rendiments a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida amb quatre anys de dades. També LG MERCURIUS, RGT MIKELINO, ARTUR NICK i RGT PISTOLO han presentat molt bons resultats productius a la zona de Girona litoral. Els tractaments fungicides no mostren una resposta significativa en la producció de les varietats a cap de les dues localitat.

GIRONA LITORAL. De les varietats assajades els darrers quatre anys, la varietat RGT MACARENO és la que ha presentat significativament majors rendiments respecte la varietat LG ACORAZADO. Les que han mostrat també un bon comportament productiu han estat LG MERCURIUS, RGT MIKELINO, RGT MIKELINO, ARTUR NICK i RGT PISTOLO. Amb tres anys d’assaigs, no s’han observat diferències significatives entre varietats, però s’ha observat una molt bona producció en SANTAELLA, LG REVENTON, RGT STYVAR i ESPERADO.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

En la mateixa zona, quan les varietats han rebut un tractament fungicida, s’han observat uns resultats similars. Amb quatre anys d’assaigs RGT MACARENO és significativament més productiva que LG ACORAZADO. Però també s’ha observat una millora notable del rendiment en les varietats RGT PISTOLO, LG ANCIA i RGT TOCAYO. En tres anys d’assaigs tampoc s’han observat diferències significatives en producció, però amb un tractament fungicida les varietats RGT STYVAR i ESPERADO han mostrat uns rendiments més alts que SANTAELLA i LG REVENTON.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. L’assaig de blat tou de primavera dels regadius de Lleida la campanya 2022-2023 ha estat anul·lat. És per aquest motiu que es mostren els resultats de les últimes quatre, tres i dues campanyes passades amb les varietats que hi havia aquest any a l’assaig. En quatre anys de dades s’observen diferències significatives en producció destacant la varietat RGT TOCAYO respecte LG ACORAZADO. La resta de varietats assajades han mostrat un rendiment similar, també amb 3 anys d’assaigs.

Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.

Als regadius de Lleida també s’ha realitzat el mateix assaig de varietats amb un tractament fungicida. En aquest cas no s’observen diferències significatives en producció, i els rendiments de les varietats han estat similars als de l’assaig que no ha rebut un tractament fungicida.

Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

De totes les varietats assajades CAMARGO, CHAMBO, FILON, LG ASTERION, LG BECQUER, LG FORTUNATO i RGT MIMATEO presenten un tipus d’espiga sense aresta. Les dues varietats més precoces a espigat han estat IDALGO i RGT TOCAYO; mentre que, les més tardanes han estat GANDUJA, RGT MIOLO i RGT MONTREAL.
La varietat RGT MIMATEO és la que ha presentat una talla més alta. Però, tot i ser la més alta no és la més sensible a l’ajagut, ho han estat les varietats IDALGO, LG RUFO, ORLOGUE i RGT TOCAYO.
La major susceptibilitat a malalties foliars s’ha observat amb el rovell bru en la varietat RGT TOCAYO, seguida de CAMARGO i GANDUJA, i amb el rovell groc en CAMARGO i IDALGO.
Les varietat que han presentat un major contingut en proteïna han estat MARCOPOLO, ORLOGUE, PIBRAC, KWS EXTREM i RGT CAMPURRIANO. La varietat amb una millor aptitud per a la panificació ha estat BASILIO (grup 2).

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats de blat de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha Borrell

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram