boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA

Dilluns, 28 de setembre 2020

No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre i tres anys a la zona dels regadius de Lleida i al litoral de Girona. Tot i així les varietats que han mostrat uns majors rendiments a les dues zones han estat FATIMA, RGT PLANET, FABIOLA, BULLE, LAUREATE, FAIRING i SIGNORA.

GIRONA LITORAL. Totes les varietats assajades durant els darrers quatre anys han presentat molt bons rendiments productius. En tres anys d’assaigs tampoc s’han observat diferències significatives, però les varietats amb uns rendiments més elevats han estat FATIMA, FABIOLA, PEWTER, BULLE, GUSTAV, RGT PLANET, etc.

Les varietats RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO i KWS FANTEX han mostrat un millor comportament relatiu en les parcel·les tractades amb fungicida.

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats que ha mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre anys d’assaigs han estat RGT PLANET, SCRABBLE, CHRONICLE, FATIMA, LAUREATE, SIGNORA, FAIRING i CRESCENDO; i en tres anys també BULLE, KWS FANTEX i FABIOLA, sense diferències significatives en producció.

Les varietats més tardanes a espigat han estat LAUREATE, KWS FANTEX i ZOO*; pel contrari, les més precoces han estat BASIC, RGT PLANET, SIGNORA, BULLE i FATIMA.

Les varietats que han presentat un pes hectolítric més elevat han estat SIGNORA, GUSTAV i PEWTER; per contra, els valors més baixos s’han obtingut amb RGT PLANET, BULLE i LAUREATE.

Les varietats que han mostrat un contingut en proteïna més elevat han estat SIGNORA, FATIMA i BASIC. Els valors més baixos s’han obtingut amb KWS FANTEX, LAUREATE i CRESCENDO.


AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram