boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA

Dimecres, 27 d'octubre 2021

A la zona del litoral de Girona la varietat més productiva ha estat MYTHIC, sense diferències significatives amb la resta de varietats assajades; mentre que, als regadius de Lleida aquesta ha estat la varietat que ha mostrat uns rendiments més baixos. Les varietats amb un millor comportament productiu a les dues zones han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN, i amb tres anys de dades també BAGOO.

GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades al litoral de Girona els darrers anys. Tot i això, el testimoni MYTHIC i les varietats ASTRONAUTE i KAYANNE han estat les que han presentat unes produccions més elevades.

REGADIUS DE LLEIDA. La campanya 2021 no s’han pogut obtenir els resultats de producció de la zona dels regadius de Lleida. Els resultats de la campanya anterior mostren uns molt bon comportaments productius de les varietats ASTRONAURE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN, amb diferències significatives respecte el testimoni MYTHIC; i, amb tres anys de dades, també la varietat BAGOO ha mostrat molt bon comportament productiu.

Les varietats més precoces a floració han estat SAFRAN i KAYANNE; mentre que, la més tardana ha estat BAGOO. Aquesta darrera varietat també és la que mostra una major alçada de la planta seguida de SAFRAN i SALAMANCA.

Totes les varietats assajades en tres i quatre anys presenten un gra de color groc. La varietat amb una mida del gra més gran ha estat SAFRAN, seguida d’ASTRONAUTE, AVENGER i SALAMANCA. Pel contrari, la varietat que ha presentat una mida del gra més petita ha estat BAGOO. El contingut en proteïna més elevat s’ha obtingut amb les varietats MYTHIC i ASTRONAUTE, mentre que KAYANNE és la que ha mostrat un contingut més baix.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram