boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN

Dimarts, 28 de setembre 2021

Totes les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu, sense diferències significatives en el rendiment. Amb tres anys de dades a la mateixa zona, les varietats que han mostrat un millor comportament productiu han estat FURIOUS, FRESNEL, FLOKON i CURLING.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre anys. Amb tres anys d’assaigs sí que destaquen les varietats FURIOUS, FRESNEL, FLOKON i CURLING.

A la zona dels secans frescals només es disposa de dades d’una campanya, pel que no es poden presentar resultats d’aquesta zona agroclimàtica.

Les varietats més precoces a iniciar la floració han estat FLOKON, FURIOUS i FRESNEL, mentre que la més tardana ha estat GANGSTER. FLOKON i FRESNEL també han estat les varietats amb una durada de la floració més llarga, propera als 27 dies.

Les varietats més resistents a l’ajagut han estat AVIRON, FRESNEL i FURIOUS. El pes de mil llavors més elevat s’ha observat en les varietats FRESNEL i FURIOUS, i el major contingut en proteïna en les varietats CURLING i GANGSTER.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram