boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Dijous, 29 de setembre 2022

La varietat amb un millor comportament productiu al litoral de Girona ha estat VALEROSO. A la zona de l’interior de Girona les varietats amb un rendiment més elevat en tres i dos anys han estat RGT COPLAC i LG RELAMPAGO. La varietat BONDADOSO ha mostrat molt bona qualitat del gra, amb els pesos específics i els continguts en proteïna més elevats.

GIRONA LITORAL. Amb quatre anys d’assaig, no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats BONDADOSO, LG RELAMPAGO, VALEROSO, VIVACIO.

Amb quatre anys d’assaigs la varietat VALEROSO és la que ha mostrat unes produccions més elevades, només amb diferències significatives respecte BONDADOSO i LG RELAMPAGO en l’assaig tractat amb fungicida. Amb quatre anys de resultats no s’han observat diferències significatives entre les varietats no tractades assajades.

GIRONA INTERIOR. A la zona de l’interior de Girona les varietats LG RELAMPAGO i RGT COPLAC són les que amb 4 i 3 anys respectivament ha mostrat uns rendiments més elevats, significativament superiors a BONDADOSO i TRIMOUR. En dos anys destaca la varietat RGT BELLOTAC.

Les varietats més precoces a espigat han estat LG RELAMPAGO i RGT BELLOTAC, mentre que les més tardanes han estat KITESURF, RAMDAM, RGT ELEAC i RIVOLT.

L’alçada més alta s’ha observat en KITESURF i RGT ZARAGOZAC, essent aquesta primera varietat força sensible a l’ajagut. De totes maneres, VALEROSO i VIVACIO són encara més sensibles. Pel que fa a la sensibilitat a les malalties, TRIMOUR és molt sensible a la cendrosa, RGT BELLOTAC al rovell bru i VIVACIO i BONDADOSO al rovell groc.

La varietat que ha mostrat un pes hectolítric i un contingut en proteïna major ha estat BONDADOSO.


AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram