boto retorn a inici
MENÚ

EL PES DE MIL GRANS: UN ELEMENT IMPORTANT A CONSIDERAR EN LES NOSTRES SEMBRES

Dimarts, 30 d'agost 2022

La tendència general del sector en sembres de cereal i colza és sovint de parlar de densitats de sembra en kg/ha. Això, tot i ser una mesura, pot comportar diferències importants en quantitat de llavor per m2 segons la llavor de que disposem, d’un any per altre, per varietats, o simplement d’un lot/sac de llavor amb un altre. Per tant, considerar introduir el factor Pes de mil Grans alhora d’establir un criteri de sembra que sigui estable cada any i permeti comparar adequadament l’evolució del nostre conreu és important i ens ajudarà. Expliquem el perquè.

Com tots sabem, en agricultura no és molt adequat de parlar de blanc o negres sinó més aviat de grisos, matisos i sobretot de tenir criteri alhora d’establir les nostres accions: Segons zones agroclimàtiques, segons finques, tipus de terra, segons tècniques de conreu, secà o reg, etc .. l’agricultor i els tècnics que donem suport hem d’establir sobretot criteris tècnics i econòmics que ens ajudin en el correcte desenvolupament del nostre conreu. Cal crec oblidar-se d’allò de “ es que a casa meva sempre ho fem així” o “com allà sembren a 200, jo sembro a 200”. Cal criteri.

En aquest procés, durant les properes setmanes s’iniciaran sembres de colza i properament de cereal (ordi, blat, triticale), i la llavor que disposarem és l’inici de partida de la propera campanya.

A banda dels factors com la preparació de terra, tipus de sembra i sembradora, i moment de sembra, la clau comença amb la llavor. I com ve podeu veure a simple vista, cada espècie, i segons cada lot de llavor que disposem canvia de mida i de pes. I això si establim simplement una dosi en kg/ha, pot provocar-nos força diferències en quantitat de llavors per m2 que sembrarem, amb les conseqüents afectacions tant tècniques com econòmiques. Cal llavors utilitzar un paràmetre que doni constància a la meva sembra: és el Pes de Mil Grans o PMG

Tots tenim clar en panís quan parlem de 85.000 o 90.000 llavors per ha, però pocs ens parem a pensar en cereal i colza en quantitat de llavors per m2. Sería exagerant sembrar 1 kg de sorra o 1 kg de pedres: com enteneu, canviarà molt la quantitat de grans/pedres en aquest kg.

Foto1. Aparell comptador de grans
Foto 2. Bàscula de pesada de precisió

Posem dos exemples per entendre-ho:

COLZA

1 sac de colza, habitualment son de 1.500.000 llavors/sac, però si us fixeu en el seu pes, de vegades pesen 6 kg i de vegades 7, o fins a 9 kg. Si agafem la recepta “de sempre” de 3kg/ha, que tenim:

Opció 1) 3 kg/ha. Si el sac pesa 6 kg, podré sembrar 2 ha, però la dosi de llavor que faré serà de 750.000 llavors/ha, 75 llavors/m2. A més econòmicament, suposant el sac a 150 €, la despesa serà de 75€/ha.
Motiu: el Pes de Mil Grans (sovint ho escriu al sac) és de 4 grams/1000 llavors

Opció 2) 3 kg/Ha. Si el sac és de 9 kg, podré sembrar 3 ha, amb una dosi de 500.000 llavors/ha, 50 llavors/m2, i amb una despesa de 50 €/Ha
Motiu: el Pes de Mil Grans és de 6 grams/1000 llavors

A més a més, si l’any vinent segueixo amb la mateixa recepta de kg/ha, i el sac que em subministren canvia de pes, no sabré analitzar ni comparar adequadament les possibles diferències agronòmiques que he tingut degudes a la diferència motivada per sembrar més o menys quantitat de llavor/m2

CEREAL

Suposem que sembro blat a 270 kg/ha perquè sempre ho faig així, però suposem que el sac que enguany em serveixen és de 36 gr/1000 llavors, i en canvi l’any passat el sac tenia un Pes de Mil Grans de 47 gr/1000. Que tenim:

Any passat. Sembrava 270 kg/Ha, a 47 grams/1000 llavors, vaig sembrar 574 llavors/m2
Any actual. Sembrant a 270 kg/ha, a 36 gr/1000 llavors, sembraré 750 llavors/m2, això és un 30% més de llavors/m2 i alhora també un 30% més de despesa econòmica

Que puc fer per no tenir aquestes variabilitats?

SOLUCIÓ: Sembrar comptant llavors/m2 gràcies a la dada Pes de Mil Grans PMG

Perquè?

Vull saber com es comporta el meu conreu segons la meva zona agroclimàtica i les meves tècniques de conreu i sembrar a un dosi coneguda de llavors/m2.

És per això que IRTA utilitza als seus assajos sembres sota el mateix nombre de llavors/m2, gràcies al PMG, doncs el que es pretén és que no hi hagi possibles influències degudes a sembres molt espesses o massa clares si utilitzessin kg/ha.

Als assajos de varietats de cereal que pretenen valorar diferents característiques i propietats de les mateixes així com rendiments, s’acostuma a sembrar ordis a 400 llavors/m2 i blats a 450 llavors/m2. Colzes a 60 llavors/m2.

I com puc saber aquest PMG?

Per una banda es pot fer senzillament comptant 1000 llavors i pesant-ho (en cereal sovint es mou entre 30 i 50 grams per 1000).

Paral.lelament quan es subministra Llavor Certificada, el multiplicador a banda de garantir un control de germinació i qualitat de la llavor envasada, també pots facilitar aquesta dada; en colza sovint hi figura al sac, en cereal es pot definir per cada lot que s’envasa.

I sinó, l’agricultor a segons quines sembradores sovint disposa d’uns estris (que de vegades s’interroga per a que serveix) que facilitin aconseguir aquesta dada.

Foto 3. Esquerra ordi de PMG de 50gr, dreta ordi de PMG de 40 gr

Un cop entès el concepte ja sols caldrà establir quina quantitat de llavors/m2 voldrem sembrar. Tornem a nomenar ara el Criteri.

En cereal s’acostuma a buscar 400/450 llavors/m2, en colzes s’acostuma a buscar unes 25 plantes establertes/m2 i així s’anomena unes 50 llavors/m2 a la sembra (el que s’acostuma considerar de 1 sac de 1.500.000 per ha). Com tot, segons criteri i sota condicionants que puc tenir com: seca, reg, bona sembradora o atrotinada, estat del terreny, capacitat de la varietat d’afillolar mes o menys, percentatge de germinació de la llavor, data de sembra, problemes d’ajaguts, la pròpia experiència de l’agricultor… ajustarem aquestes xifres.

Fem un càlcul exemple base de dosi kg/ha, per sembrar blat a 450 llavors/m2, amb tres diferents PMG (30, 40, i 50 gr, el seria una llavor molt fluixa de pes i menuda contra llavor de bon pes i grossa) i suposant una llavor germinació del 90%.

A partir d’aquí, ja puc ajustar si tinc algun condicionant més que hem anomenat que pugui afectar al correcte establiment de la llavor.

Resum: Considerar canviar la costum de parlar de dosi de sembra de kg/ha a llavors/m2 utilitzant la dada coneguda del PMG Pes de Mil Grans i aplicant criteri per acabar d’ajustar la dosi adequada segons la resta de possibles factors ens ajudarà a una correcta sembra i establiment, clau per a l’evolució del nostre cultiu.

AUTORS

  • Àngel Arcaya

    Agroserveis d'Almacelles SCCL

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram