boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA

Dijous, 28 de setembre 2023

Al litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats. Tot i així els majors rendiments els han donat RGT ASTEROID, ELLINOR, KWS CHRISSIE, VALERIAN i SY SOLAR. D’entre les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels regadius de Lleida, destaca el rendiment de LG BELCANTO, SY STANZA i KLARINETTE. La menor sensibilitat al complex de taques marrons s’ha observat amb LAUREATE, que també és la varietat amb una data d’espigat més tardana.

GIRONA LITORAL. En les varietats assajades a la Tallada d’Empordà els darrers quatre, tres i dos anys no s’ha trobat diferències significatives en producció. No obstant això es podria destacar el bon comportament de RGT ASTEROID i ELLINOR assajades quatre anys, i també de KWS CHRISSIE, VALERIAN i SY SOLAR assajades tres anys.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes

Els resultats productius del mateix assaig tractat amb fungicida, ha mostrat diferències significatives de producció en quatre i tres anys d’assaigs. En general, totes les varietats han mostrat un major rendiment amb l’aplicació del fungicida, però FANDAGA és la que amb 4 anys de dades ha mostrat una millor resposta a la protecció fitosanitària.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. Els ordis assajats als regadius de Lleida han presentat diferències significatives de rendiment en els darrers anys. Les varietats més productives amb quatre anys de dades han estat LG BELCANTO i SY STANZA, amb uns rendiments significativament superiors al testimoni PEWTER. Amb tres anys de dades, a més de LG BELCANTO i SY STANZA també han mostrat uns rendiments significativament superiors al testimoni els genotips KLARINETTE, LAUREATE, SY TUNGSTEN, SY SOLAR i RGT GAGARIN. D’aquestes, LG BELCANTO, SY STANZA i KARINETTE també han tingut una producció significativament més elevada que FOCUS.  

Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.

L’assaig d’ordi de primavera tractat amb fungicida en aquesta localitat la campanya 2022-2023 ha estat anul·lat. És per aquest motiu que es mostren els resultats de les últimes tres i dues campanyes passades amb les varietats que estaven previstes d’assajar aquest any.

Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

Totes les varietats d’ordi de primavera que s’han assajat presenten una espiga de 2 rengles. Els genotips amb una data d’espigat més precoç han estat VALERIAN, RGT PLANET, KWS CHRISSIE, KWS THALIS, RGT GAGARIN, SY SOLAR i RUBIALES; per contra, el més tardà ha estat amb diferència, LAUREATE. Pel que fa a la densitat d’espigues, les varietats que n’han presentat una quantitat més elevada han estat KWS FANTEX i SCRABBLE.

La major sensibilitat a l’ajagut l’han presentat LAUREATE, FOCUS, RGT PLANET, KLARINETTE i FANDAGA. Totes les varietats presenten una susceptibilitat de mitjana a baixa al complex de taques marrons (Drechslera teres, Ramularia collo-cigni), excepte la varietat LAUREATE, que és lleugerament més resistent. Pel que fa al rovell bru, només ELLINOR, FOCUS, KLARINETTE i VALERIAN han mostrat una certa resistència.

Els pesos hectolítrics més elevats els han donat KLARINETTE i RUBIALES. Les varietat amb un major contingut en proteïna han estat YODA, PEWTER, RGT ORBITER, SCRABBLE, FATIMA i ELLINOR.

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats d’ordi de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram