boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA

Dimecres, 30 d'agost 2023

Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per ser tolerants a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. Els resultats indiquen que la seva producció és similar o lleugerament inferior als principals híbrids convencionals. Les varietats CLEARFIELD amb floració més precoç són VESTAL CL i DK IMOVE CL i la que ha presentat un contingut superior en greix ha estat INV1266 CL.

Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per la seva tolerància a la matèria activa herbicida Imazamox, a la qual son sensibles les colzes híbrides convencionals. Aquesta característica permet cultivar-les en parcel·les amb problemàtica de presència d’herbes resistents als principals herbicides autoritzats en el cultiu, però sensibles a l’Imazamox, com poden ésser moltes espècies de la família de les crucíferes.

A la Taula 1 es mostren els índexs productius plurianuals (respecte a l’híbrid ES IMPERIO) de varietats de colza CLEARFIELD (VESTAL CL, INV1266 CL i DK IMOVE CL) i convencionals  (ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, ARCHITECT i RGT JAKUZZI). Totes aquestes varietats s’han assajat durant 3 anys, excepte DK IMOVE CL que s’ha assajat 2 anys. En cap de les comparacions cap varietat, ni híbrida ni CLEARFIELD ha superat els rendiments del testimoni ES IMPERIO. En general, el rendiments de les colzes CLEARFIELD han estat similars o lleugerament inferiors als híbrids convencionals.       

Taula 1. Índexs productius plurianuals, respecte el testimoni ES IMPERIO, de varietats de colzes CLEARFIELD i convencionals assajades a l’Interior de Girona, durant les campanyes 2021, 2022 i 2023.

Amb els resultats de les 2 darreres campanyes, la producció mitjana de les colzes convencionals ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI ha estat 29 kg/ha superior (0,6% més alta) en comparació amb el rendiment mig dels híbrids DK IMOVE CL, INV1266 CL i VESTAL CL (Figura 1).

Figura 1. Rendiments mitjans de les colzes convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) en comparació amb les colzes CLEARFIELD (DK IMOVE CL, INV1266 CL, VESTAL CL), assajades a l’Interior de Girona, durant les campanyes 2022 i 2023.

La data d’inici de floració de les varietats CLEARFIELD ha estat, en general, uns dies més precoç que el testimoni ES IMPERIO; encara que, lleugerament més tardana que HILLICO (Figura 2). Entre els híbrids CLEARFIELD, les que han mostrat una data més precoç de floració han estat VESTAL CL i  la més tardana ha estat INV1266 CL, tot i que totes han estat més precoces que el testimoni ES IMPERIO i ARCHITECT.  

Figura 2. Inici de la floració respecte el testimoni ES IMPERIO de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i CLEARFIELD (DK IMOVE CL, INV1266 CL i VESTAL CL), assajades durant les campanyes 2022 i 2023.

La colza CLEARFIELD que ha mostrat un major contingut en greix ha estat INV1266 CL, amb uns valors similars a HILLICO (Figura 3).

Figura 3. Contingut en greix de les varietats de colza d’hivern convencionals ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i CLEARFIELD (DK IMOVE CL, INV1266 CL i VESTAL CL), assajades durant les campanyes 2022 i 2023.

A la Taula 2 es mostren les característiques agronòmiques de les colzes CLEARFIELD, en comparació amb algunes de les principals varietats convencionals. Les varietats que han mostrat una major altura de la planta han estat els híbrids convencionals ARCHITECT i MELODIE. S’ha observat una sensibilitat a l’ajagut en les varietats VESTAL CL una varietat de floració precoç.

Taula 2. Classificació de les varietats de colza d’hivern convencionals ((ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i CLEARFIELD (DK IMOVE CL, INV1266 CL i VESTAL CL).

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram