boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN

Dimecres, 30 d'agost 2023

Entre els pèsols d’hivern assajats cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL, FLOKON i ESCRIME. La varietat FLOKON és la que ha mostrat una data d’inici de floració més precoç. Les varietats amb un major contingut en proteïna han estat AVIRON, LAPONY i amb dos anys de dades PADDLE.

SECANS SEMIFRESCALS. Els genotips assajats durant 4 anys han presentat diferències significatives de producció, essent FURIOUS el que ha mostrat un major índex productiu i significativament superior al del testimoni AVIRON. En tres anys no s’han observat diferències significatives de producció entre els pèsols assajats, però tots han mostrat un rendiment superior al testimoni AVIRON.

SECANS FRESCALS. Els 2 assajos realitzats en localitats de Taradell i Solsona aquesta campanya 2022-2023 s’han hagut d’anular, pel que es presenten els assajos de la campanya passada. No s’han observat diferències significatives en producció en cap de les varietats assajades.

Els genotips més precoços a iniciar la floració han estat FLOKON, ESCRIME, FURIOUS i PADDLE. El pèsol de major alçada ha estat FURIOUS mentre que les varietats més baixes han estat PADDLE i LAPONY. El major contingut en proteïna s’ha obtingut amb les varietats AVIRON, LAPONY i PADDLE.


AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram