boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA

Dijous, 28 de setembre 2023

A la zona del litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats de pèsol assajades els darrers anys, tot i així, la més productiva ha estat MYTHIC. Als regadius de Lleida ASTRONAUTE i KAYANNE han presentat una producció significativament més elevada que el testimoni MYTHIC amb cinc anys de dades. Els pèsols que han presentat una data de floració més precoç han estat ORCHESTRA i KAYANNE, mentre que BAGOO i BLUETOOTH són els més tardans. Els majors continguts en proteïna els han donat ORCHESTRA, MYTHIC, KAYANNE i LG AURIS.

GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant els darrers cinc, quatre i dos anys. Tot i així, el testimoni MYTHIC ha mostrat la producció més elevada en 4 i 5 anys de dades. En dos anys d’assaig es pot destacar el rendiment de KARACTER, que juntament amb ASTRONAUTE són les úniques varietats que han produït més que el testimoni MYTHIC.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) durant cinc campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. Amb cinc anys de dades les varietats ASTRONAUTE i KAYANNE han mostrat uns rendiments productius significativament superiors al testimoni MYTHIC. Amb dades de quatre i dos anys no s’observen diferències significatives en la producció entre genotips, però en ambdós casos el testimoni MYTHIC ha presentat els rendiments més baixos. Destaca la bona producció de les varietats BAGOO i BLUETOOTH durant els darrers 4 i 2 anys d’assaigs respectivament.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) durant cinc campanyes.

Les varietats que han mostrat una data d’inici de floració més precoç han estat ORCHESTRA i KAYANNE; per contra, les més tardanes a floració han estat BAGOO i BLUETOOH. Les plantes de talla més alta han estat LG AURIS i BAGOO.

Totes les varietats que s’han assajat són de tipus àfiles i presenten un color del gra groc, excepte BLUETOOTH que és verd. Pel que fa la mida del gra destaca ORCHESTRA, tot i que també presenten una mida de gra grossa BLUETOOTH i KARACTER; pel contrari, la varietat que ha presentat una mida del gra més petita ha estat KAYANNE. El contingut en proteïna més elevat s’ha observat amb les varietats ORCHESTRA, MYTHIC, KAYANNE i LG AURIS, mentre que KARACTER, GUINDA, KAMELON i BLUETOOTH són les que han mostrat un contingut en proteïna més baix.

Figura 3.- Taula de característiques de les varietats de pèsol proteaginós de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram