boto retorn a inici
MENÚ
ES POT AUGMENTAR LA SEPARACIÓ ENTRE FILES EN EL CEREAL D’HIVERN?
La sembra dels cereals d’hivern es realitza tradicionalment en línies separades entre 12 i 20 cm. L’increment de la distància entre aquestes, de 15 fins 20 o 30 cm, és una tècnica que pot facilitar el desherbatge mecànic amb l’ús de binadores amb guiatge de […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE LA COLZA
La colza és un cultiu complex en el qual hem de prendre decisions per al control de les males herbes fins i tot abans de triar la varietat a sembrar. La superfície conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els darrers anys. Les principals […]
DESHERBATGE ENTRE CULTIUS
Una vegada finalitzada la sega dels cereals d’hivern, pèsol  o colza, és moment de començar a plantejar-se el desherbatge dels rostolls i de començar a dissenyar i implementar les estratègies de desherbatge del cultiu següent que, en aquesta època, passen per la gestió del banc […]
Desherbatge mecànic: Una alternativa pel control de les males herbes
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), conscient de la necessitat de facilitar dades als agricultors sobre l’efectivitat del desherbatge mecànic, inicia una línia de treball encaminada a avaluar el rendiment de 3 equips específics de desherbatge. L’estudi, coordinat pel Servei d’Ordenació Agrícola, juntament […]
Quan i com aplicar herbicides amb la matèria activa prosulfocarb
Cada cop més s’utilitza en el desherbatge del cereal la matèria activa prosulfocarb, pel seu bon control de margall (Loliumsp.) resistent a altres herbidides. En alguns països d’Europa i algunes comunitats d’Espanya s’estan aprovant normatives per evitar alguns problemes originats per la seva aplicació. El […]
Desherbatge abans de la collita de cereals d’hivern
Quan el control de les males herbes en un cultiu no ha estat prou eficaç, a vegades es produeixen situacions de cultiu en que fa falta controlar males herbes tot just abans de collir. Així, quan es cultiven cereals d’hivern com ara ordi o blat, […]
Control de males herbes en post emergència tardana dels cereals d’hivern
En la post emergència tardana (a partir de l’afillament) l’objectiu principal del desherbatge són les males herbes dicotiledònies, que tot sovint anomenem de fulla ampla. La major part són herbicides auxínics i s’ha de tenir cura de no afectar els conreus veïns.
Desherbatge abans de la collita
Quan el control de les males herbes en un cultiu no ha estat prou eficaç, a vegades es produeixen situacions de cultiu en que fa falta controlar males herbes tot just abans de collir. Així, quan es cultiven cereals d’hivern com ara ordi o blat, […]
Desherbatge mecànic en el cereal d’hivern
El control de les herbes és un aspecte bàsic en el maneig del cereal d’hivern. La grada de pues permet la reducció d’herbes dicotiledònies en post-emergència sense la utilització de mitjans químics, mantenint la presència d’herbes a nivells acceptables. Els factors més determinants que acabaran […]
Gestió del desherbatge entre collita i sembra
El manteniment del sòl abans de la sembra següent és molt important pel control de males herbes, tant si el sòl es conrea com si es fa sembra directa. És el moment de quantificar les infestacions presents en el camp.
Desherbatge del blat de moro en post-emergència
Ho podem aconseguir amb mètodes mecànics o amb l’ús herbicides. En el mercat existeix una àmplia i renovada oferta d’herbicides que permeten el control també de les espècies que potencialment ofereixen una major dificultat (canyota, soja borda, serrana, etc.).

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram