boto retorn a inici
MENÚ

Quan i com aplicar herbicides amb la matèria activa prosulfocarb

Dimecres, 14 de novembre 2018

Cada cop més s’utilitza en el desherbatge del cereal la matèria activa prosulfocarb, pel seu bon control de margall (Loliumsp.) resistent a altres herbidides. En alguns països d’Europa i algunes comunitats d’Espanya s’estan aprovant normatives per evitar alguns problemes originats per la seva aplicació.

El prosulfocarb pot provocar problemes en altres cultius, principalment deguts a la deriva durant la seva aplicació. Això pot comportar la presència de residus en alguns cultius d’hortalisses, fruits (pomes, olives, etc.) o altres que el període de recol·lecció sigui pròxim al d’aplicació del producte.

Per evitar aquests problemes i potenciar la bona eficàcia d’aquest producte us recomanem les següents accions:

Quan s’ha d’aplicar el producte?

Com s’ha d’aplicar el producte?

Reduir el risc de deriva:

•No aplicar amb broquets de gota fina. 

•Utilitzar broquets antideriva, que resulten igualment eficaços i redueixen fins el 90% de la deriva. 

•Respectar l’altura òptima de la barra de tractament (<50 cm). 

•Aplicar amb velocitat menor de 16 km/h, essent de 6 a 8 km/h la velocitat òptima. 

•No es necessària una gran quantitat de brou (<150 l/ha).

Preparació del terreny:

•La presència de rostoll o palla en disminueix l’eficàcia.

•S’ha de deixar el sòl correctament anivellat i sense massa terrossos. 

Altres recomanacions:

•Respectar les bandes de seguretat de l’etiqueta de cada producte per cultius veïns i cursos d’aigua.

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram