La data de sembra pot determinar el contingut en fumonisines del blat de moro per a gra, encara que la incidència no sempre és clara. Quan més tardana és la sembra, també ho és la maduresa fisiològica i recol·lecció. Si es considera aquest efecte, per una mateixa humitat del gra en el moment de la collita, normalment el contingut en aquesta micotoxina és més elevat en les sembres més tardanes.

25_març_Dates de sembra i micotoxines

 Descarrega el PDF

ARTICLES RELACIONATS

T'ha estat útil aquest article ?

Resultats / 5. Vots: