L’aplicació d’herbicides en preemergència en el cultiu de cereals d’hivern ha passat a ser una pràctica habitual en moltes zones de Catalunya a causa de la proliferació dels problemes amb males herbes resistents a la majoria dels herbicides disponibles. És important fer una gestió integrada de les males herbes. En l’actual campanya amb condicions de poca humitat en l’època de sembra cal recordar que les eficàcies d’aquests productes es poden veure afectades.

La presència cada cop més freqüent de poblacions de  males herbes resistents a gran part dels herbicides disponibles per a ser utilitzats en postemergència, han fet de les aplicacions  en preemergència una pràctica habitual i en algunes zones de Catalunya gairebé obligada per combatre males herbes com el margall i en menor mesura la roella.

Aquest fet posa de relleu la  necessitat d’implementar estratègies de  gestió integrada de les males herbes que redueixin la  dependència dels herbicides i que a la vegada contribueixin a la preservació d’aquestes eines per a què puguin ser utilitzades en el marc d’una gestió integrada de males herbes en combinació amb altres pràctiques com les rotacions, retards de sembra, falses sembres, control mecànic, etc.

De la mateixa manera, cal recordar que resulta molt important alternar modes d’acció i de degradació dels herbicides les diferents campanyes per prevenir aquest problema.

Per a la utilització d’aquests herbicides  s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • La presència de rostoll o palla disminueix l’eficàcia d’alguns d’aquests herbicides ja sigui per la seva intercepció abans de que arribin al sòl  o  per que impossibiliten una cobertura adequada d’aquest amb les conseqüents pèrdues d’eficàcia.
  • Alguns d’aquests productes en funció de la seva solubilitat es veuen influenciats per la humitat del sòl pel que les aplicacions en sequera poden resultar menys eficaces, ja que l’herbicida estarà menys disponible per a ser absorbit per les plantes.
  • Si es fa un laboreig del sòl, s’ha de fer pensant en afavorir  la germinació ràpida i homogènia de les males herbes  i s’ha de deixar correctament anivellat  sense massa terrossos.
  • En aquest moment d’aplicació no és necessari un gran volum de brou (<150 l/ha) ni broquets de gota fina. Els antideriva resulten igualment eficaços.
  • Per reduir el risc de deriva també és recomana aplicar correctament, sense vent  amb humitats relatives >50% i temperatures no molt altes inferiors a <25ºC. També és convenient respectar l’altura òptima de la barra de tractament en funció dels broquets utilitzats.

Taula 1: Herbicides disponibles autoritzats per aplicar en preemergència del cereal.

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

ANDREU TABERNER

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin