boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA

Dijous, 29 de setembre 2022

Les varietats RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO han presentat molt bons resultats productius a la zona dels regadius de Lleida i també al litoral de Girona. En aquesta darrera també han mostrat molt bons rendiments RGT MACARENO i LG MERCURIUS.  Els tractaments fungicides mostren una resposta significativa en la producció de les varietats a la zona del litoral de Girona, però no als regadius de Lleida.  

GIRONA LITORAL. Les varietats assajades els darrers quatre anys no han mostrat diferències significatives en producció entre elles. Tot i així, les que han mostrat un millor comportament productiu, amb índexs productius més alts que el testimoni ARTUR NICK, han estat RGT MACARENO, RGT MIKELINO i RGT PISTOLO. Amb tres anys d’assaigs, les varietats LG MERCURIUS, RGT CHICLANERO i LG ANCIA també ha mostrat un molt bon rendiment.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

En la mateixa zona, quan les varietats han rebut un tractament fungicida, tampoc s’han observat diferències significatives amb quatre anys d’assaigs pel que fa al rendiment. Tot i així, s’ha observat una millora notable del rendiment en la varietat RGT TOCAYO, segurament deguda a la seva alta susceptibilitat a rovell bru. En tres anys d’assaigs sí que s’han observat diferències significatives en producció, destacant la varietat RGT MACARENO sobre LG ACORAZADO.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. L’assaig de blat tou de primavera dels Regadius de Lleida ha mostrat diferències significatives en producció amb quatre anys d’assaigs, destacant la varietat RGT TOCAYO sobre LG ACORAZADO. La resta de varietats assajades han mostrat un comportament similar, també amb 3 anys d’assaigs, on s’incorpora amb uns bons resultats productius la varietat LG ANTIQUE.

Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.

Als regadius de Lleida també s’ha realitzat el mateix assaig de varietats amb un tractament fungicida. En aquest cas no s’observen diferències significatives en producció, i els rendiments de les varietats han estat similars als de l’assaig que no ha rebut un tractament fungicida.

Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

De totes les varietats assajades només CHAMBO presenta un tipus d’espiga sense aresta. Les varietats més precoces a espigat han estat LG ACORAZADO, LG ANCIA, ARTUR NICK i RGT PANIGALE (assajada només dues campanyes); mentre que, les més tardanes han estat CHAMBO i RGT MACARENO.

La varietats RGT MACARENO és la que ha presentat una talla més alta, seguida de MONTEMAYOR (només assajada dues campanyes), RGT PISTOLO i RGT MIKELINO. La varietat més sensible a l’ajagut ha estat també la que ha mostrat una talla més alta, MONTEMAYOR. No sempre és així, les varietats que han mostrat una menor resistència a l’ajagut han estat LG ANTIQUE, RGT PISTOLO, RGT MIKELINO, RGT TOCAYO, i també amb dos anys d’assaigs SANTAELLA i RGT STIVAR, i no totes presenten una talla alta.

La major susceptibilitat a malalties foliars s’ha observat amb el rovell bru en la varietat RGT TOCAYO, i amb el rovell groc en LG ACORAZADO.


La varietat que ha presentat un major contingut en proteïna ha estat VALBONA, seguida de LG ACORAZADO, RGT STYVAR (amb dos anys de dades) i LG ANCIA. La varietats LG ACORAZADO és la que presenta una millor qualitat per a la panificació (grup 1), seguida de LG ANCIA, RGT MIKELINO i VALBONA (grup 1-2). Amb dos anys de dades, la varietat RGT STYVAR mostra una molt bona qualitat farinera amb uns resultats molt estables dins el grup 2.

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats de blat de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram