boto retorn a inici
MENÚ

Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes fitosanitaris

Dijous, 5 d'octubre 2017

Tota explotació agrícola ha de disposar d’un espai d’emmagatzematge de productes fitosanitaris tancat amb clau i amb ventilació suficient. Les condicions i requisits que ha de complir aquest espai, les regula el Reial Decret 1311/2012. Aquest magatzems, no cal que s’inscriguin en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides establert pel Reial Decret 3349/1983, ni en el Registre d’emmagatzematge de productes químics del Departament de Treball i Indústria establert pel Reial Decret 379/2001 sempre que no es superin les quantitats màximes per tipus de productes perillosos especificades en aquest Reial Decret.


20_octubre_gestio_local_fito
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram