boto retorn a inici
MENÚ

Aplicació de purins en fons del cereal d’hivern: Dosis de nitrogen reduïdes

Dijous, 18 d'octubre 2018

Les dosis de purins que s’han d’aplicar als cereals d’hivern en fons han de ser baixes, ja que es recomana fraccionar les aplicacions de purins als cereals d’hivern entre les aportacions d’abans de la sembra i les de cobertora. La millor manera d’aplicar dosis baixes de purins és utilitzar equips d’aplicació amb mànegues o tubs penjants.

Es recomana fraccionar les aplicacions de purins als cereals d’hivern en dues aportacions:

• una poc abans de sembrar (5-20 dies abans) i

• una en cobertora (febrer), abans que el cultiu iniciï el creixement principal.

Vegeu l’article del Butlletí núm. 12 de gener 2017.

Així, les dosis de purins que cal aportar, tant abans de sembrar com en cobertora, són baixes, inferiors a l’equivalent a 90 kg N/ha. Per aplicar dosis baixes de purins és molt útil, pràcticament necessari, utilitzar equips de mànegues o tubs penjants (vegeu la guia digital “Guia d’equips i maquinària per a aplicacions eficients de dejeccions líquides”, presentada en el Butlletí núm. 31 de setembre de 2018) o el vídeo “Nous equipaments per una aplicació sostenible de purins”, publicat en el Butlletí núm. 27 de maig de 2018).

Un cop decidida la dosi de nitrogen que es vol aportar (kg N/ha), cal conèixer la riquesa en nutrients del purí que apliquem, per tal de decidir el volum de purí a aplicar a la nostra parcel·la. Aquesta riquesa la podem saber usant un conductímetre (vegeu l’article del Butlletí núm. 24 de febrer 2018), que hi ha equips d’aplicació que ja el tenen instal·lat.

Descarrega el PDF

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram