boto retorn a inici
MENÚ

SORTIDA D’HIVERN AMB TEMPERATURES ALTES I FALTA DE PLUGES

Dijous, 14 de març 2019

Els últims mesos de la campanya de cultius d’hivern 2018-19 s’ha caracteritzat per unes temperatures més altes que les normals i una manca de precipitacions en moltes comarques. Aquestes condicions poden afectar a l’eficiència dels herbicides o dels adobs nitrogents aplicats en cobertora.

Figura 1. Balanç pluviomètric del mes de Gener i Febrer de 2019 (Font: METEOCAT, 2019).
Figura 2. Balanç pluviomètric del mes de Gener i Febrer de 2019 (Font: METEOCAT, 2019).
Figura 3. Balanç tèrmic del mes de Febrer de 2019 (Font: METEOCAT, 2019).

Els mesos de gener i febrer, han estat secs, respecte els valors normals, a la majoria de comarques cerealícoles (Figura 1 i 2).

El mes de febrer, pel que fa al règim tèrmic, ha estat més càlid del normal.  

Tot i que aquesta campanya en general s’han realitzat sembres tardanes, com a conseqüència a les altes temperatures de l’últim més s’ha observat un avançament del cicle del cereal, principalment en les varietats més alternatives. Ara bé, si hi sumem la manca de precipitacions dels últims mesos, si no plou en breu, pot provocar un estrès hídric dels cultius d’hivern que afectin el seu desenvolupament.

Com pot afectar la manca de pluges l’eficàcia dels herbicides?

Herbicides de post-emèrgencia. L’eficàcia de molts herbicides depèn de la capacitat de penetració i translocació dins la planta. Aquesta es pot veure limitada en situació d’estrès hídric, si s’alenteix el  creixement de les herbes. En aquests escenaris, les aplicacions s’han de limitar a aquelles parcel·les amb una forta pressió de males herbes o que aquestes estan en un estadi avançat, que fa aconsellable no retardar el tractament. 

En cas de realitzar un tractament herbicida cal  assegurar al màxim les condicions que afavoreixen la seva eficàcia:

Com pot afectar la manca de pluges l’eficiència dels adobs nitrogenats en cobertora?

Per tal de garantir una alta eficàcia de les aplicacions de nitrogen en cobertora, en forma d’adob mineral, és necessària una pluja de com a mínim 15-20 mm, en un termini de quinze dies, després de l’aplicació. Per això, en períodes amb una important manca de pluges, en que el conreu pateix estrès hídric, sol ésser raonable retardar les aportacions de nitrogen fins tenir seguretat que es produiran aquestes precipitacions, que és també el moment en què desapareixeran les limitacions al creixement del conreu.

Si voleu aportar nitrogen en cobertora i la climatologia continua essent seca, amb escassetat de pluges i temperatures elevades, cal prioritzar aquells adobs que pateixen menys pèrdues per volatilització, com el nitrat amònic càlcic. Els adobs amb major quantitat de nitrogen en forma ureica i/o amoniacal (urea, adobs líquids, etc.) normalment són els que tenen una menor eficiència en aquestes condicions.

AUTORS

  • Joan Fañé

    IRTA Mas Badia

  • Joan Serra

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram