boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA EN CONDICIONS DE SEQUERA

Dimecres, 28 de febrer 2024

El desherbatge en condicions de sequera pot resultar dificultós. En aquestes condicions el cultiu no sol ser tant competitiu amb les males herbes i d’altra banda si les males herbes pateixen estrès l’eficàcia dels herbicides es pot veure reduïda.

El control de les males herbes en condicions de sequera pot resultar dificultós. D’una banda el cultiu no sol tenir el desenvolupament desitjat i no competeix tant bé amb les males herbes, amb el risc que si es produeixen pluges hi hagi germinacions, que  en condicions normals no s’haurien produït. La darrera campanya 2023 és un exemple d’aquestes situacions.

En condicions d’estrès per sequera, les males herbes poden desenvolupar una cutícula cerosa més gruixuda el que pot dificultar l’absorció foliar de l’herbicida i reduir-ne l’eficàcia. A banda, en aquestes condicions de sequera el metabolisme de les plantes es redueix i el moviment de l’herbicida al lloc d’acció també s’alenteix. El que pot comprometre el control de les males herbes i algunes vegades pot influir en la selectivitat de l’herbicida.

A més, les aplicacions amb temperatures elevades solen anar associades a humitats relatives baixes el que augmenta les pèrdues de producte i els riscos de deriva i danys en cultius adjacents.

Per evitar tots aquests efectes no desitjats, és important intentar controlar les males herbes el més aviat possible a la tardor i hivern intentant evitar aquests períodes d’estrès per garantir la màxima eficàcia.  Si és possible en aquestes condicions, resulta interesant incorporar algun herbicida que tingui efecte persistent per tal de prevenir el màxim possible noves germinacions si es produeixen pluges en moments tardans i el cultiu no està prou desenvolupat. Cal tenir en compte que la utilització d’alguns d’aquests herbicides pot comprometre els cultius en rotació de la propera campanya.

En cas de ser necessària una aplicació d’herbicida, evitar volums de brou reduïts, utilitzar volums d’aplicació més elevats dins l’interval recomanat i prioritzar broquets  que produeixin gotes mitjanes o grosses (consultar fabricant), ja que aquestes triguen més en evaporar-se i és mantenen més temps sobre les fulles per a què l’herbicida pugui ser absorbit. De la mateixa manera, utilitzar els adjuvants recomanats, ja que milloren la retenció de les gotes sobre la fulla i poden contribuir a diluir la capa cerosa.  Evitar els tractaments quan les temperatures són molt elevades i si es possible realitzar-los al matí quan hi sol haver més humitat i les fulles de les males herbes estan més hidratades.

Pel que fa al control mecànic, les condicions de sequera, sempre que els estadis fenològics de les herbes siguin els adequats,  són idònies per a obtenir bones eficàcies en el control de les males herbes, ja que s’afavoreix un assecat ràpid de les males herbes i resulta molt difícil que les plantes arrancades puguin tornar a arrelar. En condicions extremes es pot veure una mica compromesa la recuperació del cultiu si s’ocasionen danys.


AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Malherbologia. Servei de Sanitat Vegetal del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram