boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Dilluns, 20 de gener 2020

Les varietats que han mostrat un millor comportament productiu, en els darrers quatre anys d’assaigs, a la zona del litoral de Girona, han estat P1570Y, P1921Y, P1524, DKC6729YG i IXABEL. Amb tres anys d’assaigs també s’incorporen dins el grup de les més productives P0937 i DKC6664. A la zona del regadiu de Lleida no s’han considerat els resultats de l’assaig realitzat la campanya 2019 degut a l’atac de virosis (MRDV) i aranya groga (Tetranychus urticae).

Girona litoral

Els híbrids que han mostrat després de quatre anys d’assaig els rendiments més elevats han estat P1570Y, P1921Y, P1524, DKC6729YG i IXABEL. En tres anys d’assaig, també cal considerar a P0937 i DKC6664, amb uns rendiments que no difereixen significativament de les anteriors (Figura 1).

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona.

*Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500   Varietats de cicle 600  Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Regadius de Lleida

No s’ha considerat l’assaig realitzat la campanya 2019, degut als atacs severs del virus del nanisme i d’aranya. Amb els resultats de campanyes anteriors han destacat P1570Y, P1524, IXABEL i P1921, entre les que s’han avaluat quatre o més anys. En tres anys també havien mostrat un bon comportament P1921Y, 69YG, entre altres (Figura 2).

Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni P1921, de les varietats assajades al regadiu de Lleida.

*Varietats transgèniques amb la modificació MON 810.  Varietats de cicle 500   Varietats de cicle 600  Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Considerant conjuntament les dues zones, P1570Y i P1921Y, mostren un elevat potencial de producció, encara que amb humitats relativament elevades, pròpies dels cicles 700 (Figura 3). També cal fer menció a l’híbrid P0937, de cicle 500, que ha presentat la humitat més baixa, amb uns rendiments destacables.

Figura 3. Índex productiu mitjà i humitat del gra de les varietats de blat de moro assajades les campanyes 2017, 2018 i 2019 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.

Les varietats més precoces a floració han estat DKC6664, P0937, IXABEL, 69YG, PORTBOU, entre altres; mentre que la més tardana SY GLADIUS. Els híbrids que han mostrat una major altura de la planta han estat SY ANTEX i SY GLADIUS (Taula 1).

Taula 1. Taula de característiques de les varietats de blat de moro per a gra.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Mas Badia

 • Antoni López

  IRTA Lleida

 • Jordi Doltra

  IRTA Mas Badia

 • Roser Sayeras

  IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram