boto retorn a inici
MENÚ

VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? ARA ES EL MOMENT: PLA RENOVE 2020

Dijous, 25 de juny 2020

Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar l’adaptació a l’entorn, la protecció ambiental i l’eficàcia i seguretat en la producció primària, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat en la seva web l’Ordre, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (Pla Renove) per a l’exercici 2020.

Descripció

Tant si ets una persona física, una empresa privada o una agrupació d’agricultors inclosos a l’article 3 del RD 704/2017, de 7 de juliol, et pots acollir a aquests ajuts,sempre que es compleixi amb els requeriments establerts en els articles 3 i 4 del RD 704/2017.

El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica és des del 15 de juny fins al 15 de setembre de 2020 en la seu electrònica del MAPA. La part subvencionable és variable en funció de la màquina agrícola i el tipus de tractor. En tractors, el límit serà 7000 € o màxim el 30% del cost de compra sense IVA. Per acollir-se a la subvenció, s’haurà de desballestar una màquina antiga, la qual haurà de complir un seguit de requisits.

Si tens clar que vols renovar pròximament maquinària subvencionable, no esperis a l’últim moment, doncs els fons estatals es distribuiran per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a esgotar-los. L’import de l’ajut és de 8 milions d’euros dels quals 5 milions  destinats a tractors i 3 milions  per altres tipus de màquines agrícoles subvencionables.

https://gestionrenove.es/SGP_Renove/consultaFondos

Quines màquines agrícoles són subvencionables?

Els tipus de màquines noves objecte de concessió directa de les subvencions estatals destinades a la seva adquisició, són:

Els tractors i les màquines agrícoles a adquirir, entre aquestes els equips d’aplicació de productes fitosanitaris i les adobadores, caldrà seleccionar-les de les que es troben relacionades en la pàgina web del MAPA, on es realitzarà la sol·licitud de l’ajut. Tant els tractors com les màquines agrícoles estaran identificades mitjançant la seva marca, model i, si s’escau, pel tipus, variant i versió.

Quina maquinària per desballestar compleix els requisits del Pla Renove 2020?

Ha de ser maquinària en condicions d’ús i no d’abandonament, d’acord amb la ITV, en aquells casos que sigui aplicable (en el cas dels tractors, s’accepta que no tinguin una estructura de protecció homologada).

Compromís d’entregar la maquinàriaa desballestar en un centre autoritzat (RD 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil).

Complir amb l’antiguitat d’acord amb la data d’inscripció al ROMA:

Així com la resta de requeriments documentals establerts en l’article 7 del RD 704/2017.

Per mes informació

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram