boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE COLZA PER A LA CAMPANYA 2020-21. PARÀMETRES AGRONÒMICS

Dimecres, 26 d'agost 2020

Les varietats que presenten una floració més precoç són TREZZOR, DK EXPRESSION, SY FLORIDA, DK IMPLEMENT CL i DK EXPOWER; mentre que les més tardanes ALICANTE, HILLICO, MEMORI CS i UMBERTO KWS. Els híbrids amb una major altura de la planta són MEMORI CS, DIFFUSSION i MIRANDA. Les colzes amb un major contingut en greix són TREZZOR, HILLICO, SY FLORIDA, ARSENAL, HEKIP i DK EXPOWER

A continuació es presenten els resultats mitjans dels principals paràmetres agronòmics del cultiu de la colza dels darrers 3 anys, tant de l’interior de Girona amb un major nombre de varietats, com de la resta dels assaigs realitzats als regadius de Lleida, secans frescals i secans semifrescals.

 
Data d’inici de la floració

La floració és un dels estadis més importants dins el cicle de la colza. Els híbrids que han mostrat una data d’inici de floració més tardana han estat ALICANTE, HILLICO, MEMORI CS i UMBERTO KWS; pel contrari, els més precoços han estat TREZZOR, DK EXPRESSION, SY FLORIDA, DK IMPLEMENT CL i DK EXPOWER (Figures 1 i 2).

Figura 1. Inici de floració respecte el testimoni ES HYDROMEL, de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes a l’interior de Girona.
Figura 2. Inici de floració respecte el testimoni ES HYDROMEL, de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes als regadius de Lleida, als secans semifrescals i als secans frescals.
Altura de  la planta

L’altura de la planta pot variar de forma important entre varietats (Figures 3 i 4). Les que han presentat una major alçada han estat MEMORI CS, DIFFUSSION i MIRANDA. Els resultats de l’interior de Girona mostren entre les varietats més baixes a ES CESARIO, SY HARNAS i ALICANTE. La varietat HARCOL també mostra una baixa altura.

Figura 3. Altura de la planta de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes a l’interior de Girona.
Figura 4. Altura de la planta de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes als regadius de Lleida, els secans semifrescals i els secans frescals.
Contingut en greix o oli

El destí principal de la colza és per l’extracció d’oli. Per això és important conèixer el contingut en greix del gra que donen les diferents varietats (Figures 5 i 6).

Figura 5. Contingut en greix de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes a l’interior de Girona.
Figura 6. Contingut en greix de les varietats de colza assajades les tres darreres campanyes als regadius de Lleida, als secans semifrescals i als secans frescals.

Amb les dades disponibles les varietats que han presentat els continguts més elevats en greix han estat TREZZOR, HILLICO, SY FLORIDA, ARSENAL, HEKIP i DK EXPOWER.

 
Taula de característiques de les varietats

En la Taula 1 es mostren les varietats de colza classificades segons els diferents paràmetres agronòmics que es disposa informació.

Taula 1. Característiques de les varietats de colza d’hivern

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Antoni López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Gonzalo

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Sònia Gil

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram