boto retorn a inici
MENÚ

APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA EN CEREAL D’HIVERN

Dimarts, 27 d'octubre 2020

L’aplicació d’herbicides en preemergència en el cultiu de cereals d’hivern ha passat a ser una pràctica habitual en moltes zones de Catalunya a causa de la proliferació dels problemes amb males herbes resistents a la majoria dels herbicides disponibles. És important fer una gestió integrada de les males herbes. En l’actual campanya amb condicions de poca humitat en l’època de sembra cal recordar que les eficàcies d’aquests productes es poden veure afectades.

La presència cada cop més freqüent de poblacions de  males herbes resistents a gran part dels herbicides disponibles per a ser utilitzats en postemergència, han fet de les aplicacions  en preemergència una pràctica habitual i en algunes zones de Catalunya gairebé obligada per combatre males herbes com el margall i en menor mesura la roella.

Aquest fet posa de relleu la  necessitat d’implementar estratègies de  gestió integrada de les males herbes que redueixin la  dependència dels herbicides i que a la vegada contribueixin a la preservació d’aquestes eines per a què puguin ser utilitzades en el marc d’una gestió integrada de males herbes en combinació amb altres pràctiques com les rotacions, retards de sembra, falses sembres, control mecànic, etc.

De la mateixa manera, cal recordar que resulta molt important alternar modes d’acció i de degradació dels herbicides les diferents campanyes per prevenir aquest problema.

Per a la utilització d’aquests herbicides  s’han de tenir en compte els següents aspectes:

Taula 1: Herbicides disponibles autoritzats per aplicar en preemergència del cereal.

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram